Kopiëren wetteksten van cd-rom toegestaan

ROTTERDAM, 20 MAART. De student die een zestigtal wetteksten had gekopieerd van een cd-rom van uitgeverij Koninklijke Vermande en op het Internet had gezet, hoeft die teksten niet van zijn website te verwijderen.

Dit heeft de president van de Haagse rechtbank, E.J. Numann, vanmorgen beslist in een kort geding dat door Vermande was aangespannen.

Volgens de Auteurswet zijn wetteksten vrij van auteursrecht. Dat betekent dat iedereen ze mag uitgeven. Het samenstellen van een actuele wettekst is echter in veel gevallen niet eenvoudig, omdat de Nederlandse overheid zelf alleen de teksten van nieuwe wetten publiceert, en vervolgens de wijzigingen daarop. Uitgevers verwerken al die wijzigingen tot een complete actuele wettekst. Dat is veel werk, en die investering behoeft bescherming, was de redenering van Vermande, een dochteronderneming van Sdu.

Vermande beriep zich daarbij zowel op de onpersoonlijke geschriftenbescherming die het Nederlands auteursrecht kent, als op de Europese databankrichtlijn. Deze richtlijn is bedoeld om investeringen in databanken te beschermen, maar is nog niet in de Nederlandse wetgeving verwerkt, hoewel dat eigenlijk voor 1 januari had gemoeten. Een niet openbaar wetsvoorstel daartoe ligt bij de Raad van State.

Het beroep van Vermande op geschriftbescherming - het zou gaan om stukjes tekst die niet tot de wet in engere zin behoren, zoals wanneer een artikel is vervallen - had geen succes. Volgens de rechter gaat het om “in kwantitatief en kwalitatief opzicht zo onbetekenende gedeelten van de totale tekst” dat van ontlening in auteursrechtelijke zin geen sprake is.

Ook het beroep op de databankrichtlijn wees hij af. Weliswaar zou hij de wet conform de richtlijn moeten uitleggen, maar dat is niet het geval indien de rechtszekerheid daarbij teloor zou gaan. En dat zou hier het geval zijn, aangezien de Auteurswet wetteksten vrij laat van auteursrecht.

Dat beginsel kan niet zonder expliciete wetgeving opzij worden geschoven. De student, Pavle Bojkovski, hoeft de wetteksten dus niet te verwijderen van zijn site www.wetten.nu