Kamer ziet weinig in noodwet vijfde baan op Schiphol

DEN HAAG, 20 MAART. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer koestert ernstige bezwaren tegen de noodwet die minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) heeft voorgesteld in verband met de versnelde aanleg van een vijfde start- en landingsbaan op Schiphol. De partijen zeiden gisteren in een eerste schriftelijke reactie niet alleen te betwijfelen of de wet wel zorgvuldig genoeg is maar ook of die wel enige tijdwinst zal opleveren.

Het kabinet hoopt met de noodwet te garanderen dat de vijfde baan op Schiphol uiterlijk in 2003 gereed zal zijn. Via de noodwet zou met name de onteigening van enkele percelen grond kunnen worden bespoedigd. Schiphol, dat de afgelopen jaren veel sneller is gegroeid dan eerder werd verwacht, heeft dringend behoefte aan de vijfde baan om de groei te helpen opvangen.

Zelfs VVD-woordvoerder A. te Veldhuis, die op zichzelf een verklaard voorstander is van noodwetten of leges speciales, zei vanmorgen in een toelichting dat hij twijfelt aan het nut van de thans door zijn partijgenoot Jorritsma voorgestelde wet. “Als je geen tijdwinst boekt, is het dan wel waard om in te grijpen in allerlei procedures”, zo vroeg Te Veldhuis zich af.

Ook de andere regeringspartijen, de PvdA en D66, zijn vooralsnog niet gewonnen voor het wetsvoorstel van minister Jorritsma. Beide partijen vragen zich af of de hooguit geringe tijdwinst die geboek kan worden, wel een dergelijke operatie rechtvaardigt. De PvdA werpt de vraag op of de voorgestelde onteigeningsprocedure niet “een erg stevige ingreep is”. D66-Kamerlid N. van 't Riet: “Wij zijn niet op voorhand overtuigd van de noodzaak.” Ze zei verder dat het huidige wetsvoorstel de burger wellicht onvoldoende rechtsbescherming bood. “Mijn gevoel zegt me dat we het zo niet moeten doen”, aldus Van 't Riet.

Het CDA, dat zich altijd sterk heeft gemaakt voor een versnelde aanleg van de vijfde baan, gaf aan dat ook die partij vindt dat door de onteigening de rechtsbescherming van de burger niet mag worden aangetast. Hetzelfde geldt voor de SGP en de RPF. Ook de kleinere fracties lieten blijken weinig gecharmeerd te zijn van Jorritsma's voorstel.

GroenLinks acht de noodzaak van zo'n noodwet niet aanwezig, terwijl de SP van mening is dat de belangen van de burger niet mogen worden opgeofferd ten behoeve van grote openbare projecten.