Internatio reikhalst weer naar overnames

ROTTERDAM, 20 MAART. Met de inlijving van het Duitse installatieconcern ROM (Rud. Otto Meyer) per 1 januari 1998 heeft handels- en installatiebedrijf Internatio-Müller een forse stap gezet op weg naar verdere expansie. ROM realiseerde vorig jaar een omzet van 1,2 miljard gulden, bijna een derde van de 3,8 miljard gulden omzet die Internatio-Müller in 1997 zelf behaalde.

Tijdens een toelichting op de jaarcijfers liet Internatio-topman P. Groenenboom gisteren doorschemeren dat het niet bij deze overname zal blijven. De kaspositie van Internatio is ruim voldoende om via overnames de marktpositie van de verschillende onderdelen van het concern te versterken. Daarbij gaat het om de divisies Imtech (technische installaties), Interpharm (groothandel in medicijen en drogisterij-artikelen) en Chemische en Technische Handel. Havendiensten vormen de vierde poot onder het bedrijf, al zorgde die vorig jaar slechts voor twee procent van de omzet. Door de overname van ROM zijn de havendiensten nu nog maar goed voor één procent van de omzet van het concern. Niettemin koestert Internatio-Müller de havendiensten, aldus Groenenboom. De 14,6 miljoen die deze activiteiten bijdroegen aan de nettowinst van het concern van 115,8 miljoen noemt hij “heel behoorlijk”.

Om overnames te kunnen blijven financieren wil Internatio onder andere af van het belang in containeroverslagbedrijf ECT, omdat dit niet van strategisch belang is. Evenals Pakhoed en Nedlloyd heeft Internatio een belang van 30,56 procent in ECT. De NS hebben de resterende 8,32 procent. De waarde van het belang van Internatio in ECT wordt geschat op 200 miljoen.

Internatio-Müller heeft vorig jaar een winststijging geboekt van 18,1 procent. De nettowinst kwam daardoor uit op 115,8 miljoen. De netto-omzet steeg met 550 miljoen naar 3,8 miljard gulden. De autonome groei was 187 miljoen. De rest werd veroorzaakt door het saldo van acquisities, afgestoten bedrijven en wisselkoerseffecten. Het groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen groeide met 20,6 procent tot 160 miljoen. Vooral de divisie Chemische en Technische Handel deed het goed. De omzet steeg met 44 procent en de resultaten met 59 procent. Interpharm vertoonde slechts een beperkte omzetstijging tot 1,4 miljard. Het resultaat nam licht af tot 50,5 miljoen.

Internatio verwacht in 1998 een stijging van omzet en nettowinst.