Fictie; pas verschenen; vertaald

Pramoedya Ananta Toer: Een koude kermis. Vert. Alfred van der Helm en Angela Rookmaaker. De Geus, 128 blz. ƒ 34,90

In 1992 verscheen in deze krant een lezing van de Indonesische schrijver Pramoedya Ananta Toer waarin hij stelde: 'Literatuur moet geen afspiegeling van gebeurtenissen zijn; het is haar taak niet om portretten te maken maar om de feiten van de geschiedenis om te zetten in een literaire werkelijkheid, die haar lezers verder brengt dan louter stabiliteit'. Novelle en drie korte verhalen van Toer waarin zijn familie vecht om te overleven zonder haar morele principes en menselijkheid prijs te geven. De verhalen zijn gesitueerd in het stadje Blora, de plaats waar Toer in 1925 werd geboren.

GROOT-BRITTANNIË