'E-mail-adres moet ook in telefoonboek'

ROTTERDAM, 20 MAART. Internetgebruikers moeten hun e-mail-adres desgewenst in het telefoonboek kunnen laten opnemen. Dit wordt voorgesteld in een amendement van het Tweede-Kamerlid G. Roethof (D66) op de volgende week te behandelen Telecommunicatiewet.

De overheid wil ook bij concurrentie in het telefoonverkeer garanties schepen dat een minimum voorzieningenpakket voor iedereen tegen een redelijke prijs beschikbaar is. Onderdeel van dit voorzieningenpakket is een telefoonboek. Vooralsnog wordt dat uitgegeven door PTT Telecom.

In het amendement, dat mede is ondertekend door PvdA en VVD, wordt de verplichting opgelegd aan degene die het telefoonboek uit het basispakket uitgeeft telefoonabonnees de gelegenheid te geven zelf te bepalen hoe ze in de gids willen worden vermeld. “Nu kun je ook kiezen of je er met je voornaam in wil, of met titels. Waarom dan niet met je e-mail-adres”, aldus Roethof.

Het uitgeven van een telefoonboek als basisvoorziening kan in de toekomst worden aanbesteed. De uitgever krijgt er dan een vergoeding voor.

Volgens een ander amendement, van de VVD'er Kamp, zouden Internet-toegangsaanbieders moeten worden verplicht mee te werken aan het samenstellen van gidsen met e-mail-adressen.

Ook dit amendement is door de andere coalitiefracties ondertekend.