Ashdown met menukaart bij tribunaal

DEN HAAG, 20 MAART. De leider van de Britse liberaal-democraten, Paddy Ashdown, heeft gisteren voor het VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden in ex-Joegoslavië uit de doeken gedaan hoe een aangeschoten president Tudjman van Kroatië tijdens een diner in mei 1995 heeft uiteengezet hoe Bosnië moest worden verdeeld tussen Servië en Kroatië.

Met de getuigenverklaring van de Britse politicus willen de openbare aanklagers in het proces tegen de Bosnisch-Kroatische generaal Tihomir BlaiEÉc aantonen dat het de “intentie” van Kroatië was Bosnië als onafhankelijke en internationaal erkende staat te laten verdwijnen, waarbij het woongebied van de Bosnische Serviërs naar Servië zou gaan en dat van de Bosnische Kroaten en de moslims naar Kroatië.

Tijdens het diner, op 6 mei 1995 in Londen, zat Ashdown naast Tudjman. Ashdown tekende op een menukaart een ruwe landkaart van Bosnië en vroeg Tudjman aan te geven hoe dat land er over tien jaar zou uitzien. Daarop trok Tudjman een lijn die de grens tussen het voor Servië en het voor Kroatië bestemde gebied aangaf. Noord- en Oost-Bosnië zouden Servië toevallen, het westen en zuiden Kroatië. Op de vraag van Ashdown wat er met de Bosnische moslims zou gebeuren had Tudjman geantwoord: “Er zal geen moslim-gebied zijn, behalve als een onbetekenend element in de Kroatische staat.” Ashdown had de menukaart meegebracht tijdens zijn getuigenverklaring van gisteren.

Tijdens het gesprek omschreef Tudjman de Bosnische moslims als “Serviërs en Kroaten die niet opstonden tegen de Turken in de dagen van het Ottomaanse rijk”. Volgens Ashdown liet Tudjman zich “zeer beledigend” en “bijna racistisch” uit over de moslims. Hun president IzetbegoviEÉc noemde hij “een fundamentalist” en “een Algerijn”. De Servische leider MiloviEÉc was daarentegen iemand met wie goed zaken te doen was. Tudjman omschreef hem als “een van ons”. Tudjman had op dat moment de wijn flink aangesproken, zo zei Ashdown. Ashdown heeft in 1995 al melding gemaakt van de plannen van Tudjman. In Kroatië is steeds ontkend dat de conversatie heeft plaatsgevonden, net zoals altijd is tegengesproken dat Kroatië territoriale aanspraken heeft op Bosnië.

Generaal Tihomir BlaiEÉc, de hoogstgeplaatste verdachte die tot dusverre bij het Haagse tribunaal is beland, wordt beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid, schending van oorlogsgebruiken en inbreuken op de Geneefse Conventie. Om deze laatste beschuldigingen te kunnen bewijzen moeten de openbare aanklagers bewijzen dat de oorlog in Bosnië een gewapend conflict was. De getuigenverklaring van Ashdown maakt deel uit van dat bewijs. De misdrijven die BlaiEÉc zou hebben gepleegd werden gepleegd tegen de moslims in de Laa-vallei in Bosnië, in 1992. (Reuters)