Tijdelijk opvolger opgestapte voorzitter Huibregtsen; Van der Reijden naar NOC

ROTTERDAM, 19 MAART. Voormalig staatssecretaris drs. J.P. van der Reijden wordt interim-voorzitter van de overkoepelende sportorganisatie NOC*NSF. Hij zal tot de najaarsvergadering in november aanblijven en persoonlijk op zoek gaan naar een opvolger van de afgetreden W. Huibregtsen.

De 71-jarige Van der Reijden is momenteel voorzitter van de omroeporganisatie Veronica. Zijn aanstelling bij NOC*NSF zal volgende week donderdag tijdens het overleg van de bondsvoorzitters officieel moeten worden bekrachtigd. Volgens vice-voorzitter J. Loorbach was Van der Reijden de eerste kandidaat van het bestuur van NOC*NSF om tijdelijk leiding te geven aan de sportkoepel. Hij vervangt Huibregtsen die als voorzitter opstapte na een artikel in de Volkskrant. Daarin was hij beledigend over het nieuwe Nederlandse IOC-lid, kroonprins Willem-Alexander. Huibregtsen heeft de uitspraken steeds ontkend en is een civiele procedure gestart tegen de betreffende journalist en diens krant. De voormalige voorzitter veronderstelde dat het telefoongesprek met de journalist een informeel en vertrouwelijk karakter had. Hij vindt bovendien dat de hoofdredactie van de Volkskrant onzorgvuldig handelde door het artikel niet aan hem voor te leggen.

Van der Reijden heeft ervaring in de sport. Hij speelde waterpolo en was in die tak van sport ook coach. Op bestuurlijk niveau was hij onder meer voorzitter van de Sportstichting in zijn geboorteplaats Leiden. Als staatssecretaris van WVC in het kabinet-Lubbers I (1982-'86) hield hij zich vooral bezig met volksgezondheid en sport. In 1986 kreeg Van der Reijden de Stimuleringsprijs van de stichting Sport en Spel. In 1989 trad hij op als saneerder tijdens een problematische periode van Feyenoord.

Afgezien dat Van der Reijden leiding zal geven aan NOC*NSF en naar een nieuwe voorzitter zal zoeken, gaat hij de komende maanden ook de organisatiestructuur van de sportkoepel analyseren.

Vice-voorzitter Loorbach: “De organisatie en het bestuur van NOC*NSF moet een meer geïntegreerd geheel worden. We moeten ervoor waken dat mensen niet langs elkaar heen gaan werken. Er moet binnen het bestuur een persoon komen die zich alleen bezighoudt met het professionele apparaat op Papendal en een die zich alleen bemoeit met topsport.”