Registratiekamer kritiseert PTT-net

AMSTERDAM, 19 MAART. De Registratiekamer heeft kritiek op de manier waarop PTT Telecom omspringt met persoonsgegevens van klanten.

Volgens de Registratiekamer, die toezicht houdt op de Wet Persoonsregistraties, handelt PTT Telecom onrechtmatig omdat het klantenbestand van 'Het Net' van PTT Telecom - dat de persoonsgegevens van abonnees bevat - voor iedere bezoeker van dit netwerk te raadplegen is. Dit is zowel in strijd met de Wet persoonsregistraties en het Besluit genormeerde vrijstelling als met de leveringsvoorwaarden van Het Net zelf, aldus de Registratiekamer.

Het klantenbestand van Het Net is zelfs niet aangemeld bij de Registratiekamer, zegt een woordvoerder. Niet-aangemelde bestanden met persoonsgegevens vallen onder het Besluit genormeerde vrijstelling. Deze regeling verbiedt verstrekking van gegevens uit niet bij de Registratiekamer aangemelde persoonsgegevens.

Volgens de Registratiekamer handelt PTT Telecom onrechtmatig als het persoonsgegevens van klanten van Het Net aan derden verstrekt of openbaar maakt. De woordvoerder noemt het ontoelaatbaar dat PTT Telecom de abonneegegevens van Het Net niet heeft aangemeld bij de Registratiekamer en dat de gegevens wel via Het Net voor derden toegankelijk zijn. Hij vermoedt dat er sprake is van een beveiligingslek bij PTT Telecom waardoor de persoonsgegevens door iedereen kunnen worden opgevraagd.

Persoonsgegevens mogen volgens de Wet Persoonsregistraties alleen worden vastgelegd als het bestand wordt aangemeld bij de Registratiekamer en als duidelijk omschreven wordt waar de registratie toe dient en wie toegang tot de gegevens heeft.

Het Net van PTT Telecom is een besloten onderdeel van het wereldwijde Internet. Ongeveer 200.000 mensen hebben een abonnement op Het Net, dat toegang biedt tot Internetpagina's van enkele Nederlandse bedrijven. Toegang tot Het Net is gratis, een e-mailabonnement kost vijf gulden per maand.

In de leveringsvoorwaarden van Het Net staat dat het klantenbestand met persoonsgegevens wel is aangemeld bij de Registratiekamer. PTT Telecom ontkent onrechtmatig te handelen. Ook van een beveiligingslek is geen sprake, aldus een woordvoerder. Volgens PTT Telecom gaat het om gegevens die abonnees van Het Net zelf hebben verstrekt. “Klanten kunnen kiezen of ze in de e-mailgids van Het Net worden opgenomen”, zegt de woordvoerder. De persoonsgegevens van abonnees die ervoor kiezen uit de e-mailgids verwijderd te worden, blijven echter in het klantenbestand staan.

Volgens Fred Eisner, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Internetproviders (NLIP), zouden reguliere Internetaanbieders, die toegang bieden tot het hele Internet, nooit klantgegevens voor derden opvraagbaar maken.

    • Marie-José Klaver