'Overleg over autonomie'; Servië doet concessie in zaak-Kosovo

PRIINA, 19 MAART. De Servische president Milan MilutinoviEÉc heeft de Albanezen in Kosovo besprekingen over autonomie aangeboden. Daarbij kan afscheiding van Kosovo niet ter discussie staan, maar zijn er wat de Serviërs betreft geen voorwaarden vooraf.

Het aanbod is een concessie, omdat de Serviërs tot dusverre wel een voorwaarde vooraf hebben gesteld: de Albanezen van Kosovo zouden bij voorbaat duidelijk moeten maken dat ze zich niet van Servië willen afscheiden.

De leider van de Albanezen in Kosovo, Ibrahim Rugova, heeft nog niet op het aanbod gereageerd. Gisteren maakte de Amerikaanse gezant Robert Gelbard duidelijk dat Rugova bereid is een delegatie samen te stellen voor “eventuele onderhandelingen” met de Servische regering.

Volgens Gelbard wil Rugova een delegatie op brede basis, met vertegenwoordigers van diverse politieke partijen van de Albanezen. Hij zei dat de VS bereid zijn aan het overleg deel te nemen als beide partijen dat willen. Tot dusverre heeft Rugova steeds laten weten prijs te stellen op de aanwezigheid van Amerikaanse diplomaten, maar heeft de Joegoslavische president MiloviEÉc zich daar steeds tegen verzet. Hij is tegen elke “internationalisering” van de kwestie-Kosovo, die hij ziet als een interne Servische zaak.

De internationale gemeenschap heeft gisteren de diplomatieke druk op Belgrado verder opgevoerd. In Boekarest zei de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Strobe Talbott dat Belgrado zich in Kosovo schuldig maakt aan “een systematische terreurcampagne” tegen de Albanezen. De ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk en Duitsland, Hubert Védrine en Klaus Kinkel, zeiden gisteren in Zagreb dat Kosovo autonomie moet krijgen, maar dat de internationale gemeenschap tegen afscheiding of onafhankelijkheid voor Kosovo is. Kinkel en Védrine komen vandaag in Belgrado aan voor overleg met de Servische autoriteiten. In Sarajevo lieten gisteren de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en Bosnië, Jevgeni Primakov en Jadranko PrliEÉc, weten dat Kosovo “een zekere mate van autonomie” moet krijgen, maar dat de territoriale integriteit van Joegoslavië niet moet worden aangetast.

Robert Gelbard waarschuwde gisteren Belgrado dat er “serieuze en bijtende sancties” zullen worden genomen als de repressie in Kosovo aanhoudt. Hij beschuldigde de Serviërs van “schandelijke intimidatie en geweld” in Kosovo.

Het probleem-Kosovo staat vandaag in Tirana centraal bij overleg van Robert Gelbard, EU-commissaris Hans van den Broek en Bronisaw Geremek, de voorzitter van de Europese Veiligheidsorganisatie OVSE.

In Ankara hebben vijf Zuidoost-Europese landen een principeakkoord bereikt over de vorming van een multinationale interventiemacht om bij crises te kunnen ingrijpen in het kader van vredesoperaties van NAVO of WEU (Westeuropese Unie). Bij het initiatief zijn Turkije, Albanië, Bulgarije, Roemenië en Macedonië betrokken. Het overleg in de Turkse hoofdstad werd ook bijgewoond door waarnemers uit de VS en Slovenië. Griekenland was voor het overleg uitgenodigd, maar kwam niet. (Reuters, AP, AFP)