Ontslag voor ZAO-manager

DEN HAAG, 19 MAART. Het Amsterdamse ziekenfonds ZAO mag onderdirecteur P. Fikkert ontslaan. De kantonrechter heeft dit gisteren bepaald. Fikkert krijgt daarbij een tegemoetkoming van ZAO van 250.000 gulden.

De manager wordt door het ziekenfonds verantwoordelijk gehouden voor een te ruim toelatingsbeleid. Daardoor werden afgelopen jaren mensen ingeschreven in het ziekenfonds die daar geen recht op hadden. In een interne notitie werd gesuggereerd dat het zou gaan om 20.000 mensen die jaarlijks voor zo'n veertig miljoen gulden aan medische zorg consumeerden. Een gericht onderzoek, dat nog gaande is, levert tot dusver bescheidener cijfers op. Het aantal fouten zou daarbij binnen de gebruikelijke marge van 1 procent blijven.