Noodlijdend TV West wacht op een wonder

Het einde van de regionale televisiezender TV West lijkt nabij omdat een reddingspoging van Gedeputeerde Staten op onvoldoende politieke steun kan rekenen. De zender zamelt nu geld in onder de kijkers.

DEN HAAG, 19 MAART. “Het is over. De pleuris breekt nu los”, zegt Hugo Schneider, hoofdredacteur van TV West. Hij heeft zojuist via de telefoon gehoord dat de Statenfractie van D66 in Zuid Holland het voorstel van Gedeputeerde Staten voor financiële steun aan de zender niet zal steunen. Dat betekent vrijwel zeker het einde voor de zender. Schneider buigt zijn hoofd over de tafel in zijn kantoor. Enkele seconden later zegt hij: “Wat mij betreft houden we er al gelijk vrijdag mee op.”

De regionale televisiezender begon in november 1996 onder de dagelijkse leiding van Schneider met haar uitzendingen. Als er niet snel een wonder gebeurt, meent de voormalig redacteur van Den Haag Vandaag, zal het experiment aan het eind van deze week eindigen.

TV West heeft een publieke zendmachtiging via de Stichting Radio/TV West, maar wordt voor 100 procent gefinancieerd door het bedrijfsleven. Aanvankelijk was in Den Haag getracht om geld van de provincie voor de zender te verkrijgen, maar de Provinciale Staten van Zuid-Holland zagen niets in een dergelijke constructie. Laat de markt maar haar werk doen, redeneerde met name de VVD. Dat gebeurde.

Wegener, De Telegraaf, PCM en Casema maakten een plan om met zes miljoen gulden drie jaar televisie te maken. Een misrekening bleek na ruim een jaar. Vanwege tegenvallende reclame-inkomsten bleken er grote gaten in de begroting te ontstaan. In plaats van zes miljoen in drie jaar was er tien miljoen binnen anderhalf jaar nodig. We stoppen er mee, was de boodschap die de aandeelhouders vorige maand aan hoofdredacteur Schneider overbrachten.

“Vanaf dat moment was alles erop gericht om zoveel mogelijk druk uit te oefenen op de overheden”, zegt Schneider. “Bijna alle provincies steken geld in regionale televisie, maar in Zuid-Holland niet. Onbegrijpelijk.” Via de ether voerde de zender de afgelopen maand campagne om de publieke opinie op haar hand te krijgen. Het regende steunbetuigingen en de provincie, de gemeente en staatssecretaris Nuis (Media) gingen in overleg. Onderwijl werd een bedrag van 3,5 ton vrijgemaakt om TV West tijdelijk in de lucht te houden.

Afgelopen dinsdag waren Gedeputeerde Staten het met een krappe meerderheid eens geworden. De provincie en Nuis zouden elk 1,2 miljoen gulden betalen en de gemeente Den Haag zou vervolgens 2,4 miljoen vrijmaken. De aandeelhouders zegden toe garant te zullen staan voor onverwachte tegenvallers. De Provinciale Staten moeten echter morgen hun goedkeuring geven aan het plan.

De positie van de VVD (28 zetels) en de kleine christelijke (7 zetels) partijen was al snel duidelijk: tegen. De stem van D66 (8 zetels) zou de doorslag geven. Gistermiddag tegen vier uur hoorde Schneider van D66-fractieleider M.H. Klijnsma wat het standpunt van de Democraten zal zijn. Ook tegen. Daarmee zijn 43 van de 83 leden tegen en lijkt het doek te vallen voor TV West.

In het kantoor van Schneider rinkelt voortdurend de telefoon. “Hoe het gaat? Het is nu echt over”, zegt hij tegen een collega die nog niet op de hoogte is van het laaste nieuws. Jack Kroes, directeur van de Stichting Radio/TV West, is inmiddels ook in het gebouw van TV West aangekomen. “Jullie lachen tenminste nog”, zegt hij tegen twee verslaggevers die in de gang een biertje drinken.

Kroes steekt een dikke sigaar op. “Dit is heel erg. Ik heb het gevoel of ik een pak op mijn lazer heb gehad.” Aan de inhoud van het programma ligt het volgens Kroes niet. Dagelijks kijken er tweehonderdduizend mensen naar de nieuwsuitzending die gedurende 24 uur elk half uur wordt herhaald. “De mensen werken zich hier het lazerus. We maken publieke televisie, zonder publiek geld. Het brengt de samenleving bij elkaar. Maar de politiek houdt het tegen”, zegt hij.

In een wachtkamertje zit cameraman Patrick Teeuwisse. Hij is één van de 32 werknemers die zijn baan dreigt te gaan verliezen. Een uur daarvoor legde hij met zijn camera het cruciale standpunt van D66 vast. “Het is wel raar, je staat eigenlijk je doodvonnis te filmen. Bedankt, zei ik, ik ga maandag wel naar het GAK”, zegt Teeuwisse.

TV West opent het nieuws met zichzelf. “Het doek valt voor TV West”, zegt presentratrice Arianne de Lepper. Hugo Schneider zit als gast in zijn eigen studio. “Een zwarte dag”, zegt hij. TV West heeft de primeur van de eigen ondergang. Of dat niet vreemd is? “Nee”, zegt Schneider, “je blijft journalist en dit is nieuws.”

Er zijn nog twee minieme overlevingskansen voor TV West. De gemeente Den Haag kan alleen, of samen met andere regiogemeenten, besluiten om toch zelfstanidg geld in de zender te steken. En TV West onderneemt zelf ook nog een laatste poging. Vanaf vijf uur vanmiddag houdt de zender een marathonuitzending waarin het publiek wordt opgeroepen om voor vijfentwintig gulden lid te worden.Als zes ton wordt binnengehaald zal de zender in de lucht blijven.

Mocht de zender morgen op zwart gaan dan weet Schneider al wat hij gaat doen met het geld dat de provincie overmaakte om deze maand te overbruggen: “Een feestje bouwen.”

    • Koen Greven