Nedlloyd zoekt groei buiten wegtransport

ROTTERDAM, 19 MAART. Nedlloyd verlegt zijn aandacht van matig renderend eigen wegvervoer naar 'integrale vervoersoplossingen'. Complexe logistieke dienstverlening was vorig jaar de grote aanjager van het transportconcern, dat zijn winst met 23 miljoen gulden verhoogde tot 72 miljoen.

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening bedroeg 32 miljoen, de boekwinst op verkoop van schepen (61 miljoen gulden) buiten beschouwing gelaten. In 1996 bedroeg het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 8 miljoen gulden negatief.

Het saldo van buitengewone baten en lasten bedroeg 45 miljoen gulden. De baten vloeiden voornamelijk voort uit de verkoop van het belang in Smit Internationale en op verkoop van 1,1 miljoen aandelen Noble Drilling. Het aandeel van Nedlloyd in het resultaat van P&O Nedlloyd (zeescheepvaart) bedroeg vorig jaar 28 miljoen gulden (1996: 12 miljoen exclusief boekwinsten). De netto-omzet van Nedlloyd, zonder de rederij P&O Nedlloyd, steeg 7 procent naar 3,46 miljard gulden.

Vorig jaar kwam het operationele resultaat van de Brits-Nederlandse rederij P&O Nedlloyd, waarin Nedlloyd een belang van 50 procent heeft, uit op 73 miljoen dollar of 150 miljoen gulden (voor rente, belasting en fusiekosten). Ten opzichte van het gecombineerde resultaat van beide ondernemingen afzonderlijk in 1996 betekent dit een verbetering van 54 miljoen dollar (111 miljoen gulden). P&O Nedlloyd droeg vorig jaar 28 miljoen gulden bij aan de winst van Nedlloyd.

Voorzitter Leo Berndsen verklaarde gisteren dat met name in de sector Europees Transport en Distributie (ETD) het accent bij Nedlloyd nadrukkelijk komt te liggen op de logistiek “en minder op de wielen”. Voor het wegvervoer huurt Nedlloyd de trucks grotendeels in. Bij Nedlloyd Unitrans in Duitsland is dat al voor 85 procent het geval, terwijl Nedlloyd Road Cargo het wegvervoer ook overwegend uitbesteedt. “De winst ligt in het bedenken van oplossingen voor de klanten voor hun totale logistieke vervoersconcept”, zegt Berndsen over het zogeheten Flowmasters-concept dat vorig jaar alleen al 100 miljoen aan nieuwe opdrachten opleverde.

Berndsen is zowel aan de zee- als de landkant nog niet tevreden met het rendement op het geïnvesteerde vermogen. Wel toonde hij zich verheugd over “het opmerkelijke herstel” dat de 'landpoot' van het concern vorig jaar toonde. Het resultaat van ETD verbeterde vorig jaar van 17 naar 54 miljoen gulden. Vrijwel alle onderdelen hebben een bijdrage geleverd aan dat herstel. Berndsen noemde in dit verband met name Nedlloyd Unitrans in Duitsland, Van Gend & Loos, Nedlloyd Districenters en Fashion Services.