'Milieugroep nu partner in bouw IJburg'

AMSTERDAM, 19 MAART. Precies “een jaar en twaalf uur na de kater” van het referendum over de woonwijk IJburg constateert directeur F. Evers van de Vereniging Natuurmonumenten dat hij in plaats van tegenstander “een partner van de overheid” is geworden.

Na de uitslag van het referendum, waarbij er te weinig tegenstemmen waren om het raadsbesluit ongedaan te maken, was hij nog de grote verliezer. Maar vanochtend bij de ondertekening van een convenant tusen Natuurmonumenten, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam over natuurontwikkeling in het IJmeer waren er volgens wethouder Stadig (Ruimtelijke Ordening) “alleen maar winnaars”.

Vorig jaar voerde de gemeente Amsterdam en Natuurmonumenten in de aanloop van het referendum fel campagne via de lokale media. De spotjes van Natuurmonumenten werden zelfs zo vaak uitgezonden op de lokale zender AT5, dat de vereniging uit angst voor over-kill er de maandag voorafgaand aan het referendum mee ophield.

“Amsterdam krijgt zijn woningen”, zei wethouder Stadig vanochtend, “maar het wordt een wijk die zich zal ontwikkelen als internationaal voorbeeld voor stedebouw in en met respect voor de natuur”. Natuurmonumenten, Noord-Holland en Amsterdam zijn elk bereid om vijf miljoen gulden in een fonds te storten voor de natuurontwikkeling in het IJmeer. Zij willen daarmee onder meer aan de noord-oostkant van het IJmeer een natuur- en recreatiegebied ontwikkelen dat meer bebouwing in het IJmeer in de toekomst moet voorkomen. Verder bestaan er plannen om weidevogelbroedgebieden uit te breiden en nieuwe leefgebieden voor de ringslang te ontwikkelen.

“Als er eerder goed naar elkaar was geluisterd en meer begrip voor elkaar invalshoeken was geweest, dan denk ik dat het mogelijk was geweest dat Natuurmonumenten niet in een referendum had geparticipeerd”, aldus Evers. “Maar dat is achteraf gokken. We zien het eerder als een les voor de toekomst.”

Volgens gedupteerde F. Tielrooij van Noord Holland is het nog onduidelijk hoeveel natuurprojecten van de vijftien miljoen gulden gefinancierd kunnen worden.