Lidstaten tegen 'Agenda 2000'

BONN/PARIJS/MADRID, 19 MAART. Verschillende EU-lidstaten hebben uitert negatief gereageerd op de plannnen van de Europese Commissie voor hervorming van het landbouwbeleid na het jaar 2000 ('Agenda 2000'). De zwaarste kritiek kwam gisteren uit Duitsland, Frankrijk en Spanje.

De Duits regeringswoordvoerder Peter Hausmann noemde de voorstellen op wezenlijke onderdelen onrechtvaardig. De Beierse minister-president Edmund Stoiber (CSU) riep de regering op een veto tegen de hervorming uit te spreken.

De landbouwhervorming, die een vermindering behelst van de garantieprijzen van melk, rundvlees en graan van 30 procent, stuit ook bij de boerenorganisaties in Duitsland op groot protest. De voorzitter van het DBV, Gerd Sonnleitner, noemde de hervorming “een zware provocatie aan het adres van de Duitse boeren”, wier inkomen in gevaar is. Hij kondigde “massaal verzet” aan. Duitsland mag volgens hem niet meedoen aan een grotesk spel, dat voor de Duitse boeren inkomensverliezen van 4 miljard mark betekent. Vooral de oostelijke deelstaten worden volgens Sonnleitner extra hard getroffen. Duitsland heeft met 500.000 boerenbedrijven nog altijd een sterke landbouwbranche.

Het oosten van Duitsland blijft wel in aanmerking komen voor hulp uit de Europese structuurfondsen, die ook deel uitmaken van de 'Agenda 2000'. Alleen Oost-Berlijn kan na het jaar 2000 op minder geld rekenen. Economisch senator Elmar Pieroth van Berlijn toonde zich hierover verontwaardigd: “De oostelijke stadsdelen van Berlijn hebben eenzelfde achterstand als de vijf andere deelstaten in de voormalige DDR.” Nu dreigt er een aanzienlijke kloof te ontstaan tussen Oost-Berlijn en de omgeving.

De Franse minister van Landbouw, Louis le Pensec, zei gisteren dat hij het “diepgaand oneens” is met de voorstellen van landbouwcommissaris Fischler. Volgens de Franse bewindsman bieden de plannen geen oplossing van de problemen van de Europese boeren. “Algemene en systematische prijsverlagingen zijn niet het enige antwoord op alle vragen”, aldus Pensec. Hij bekritiseerde ook het voorstel om boeren slechts gedeeltelijk te compenseren voor de verlaging van de bodemprijzen. Franse boerenorganisaties noemden de landbouwplannen gisteren “opaanvaardbaar”.

De Spaanse minister van Landbouw, Loyola de Palacio, kondigde gisteren aan dat zijn land de plannen zal bestrijden. “We beschouwen de plannen als discriminerend voor Spanje.” Spanje heeft vooral problemen met het voorstel dat de Europese subsidies voor olijfboeren sterk beperkt. Gisteren gingen al 40.000 Spaanse olijfboeren de straat op om te demonstreren.