Kostwinner (2)

Als kostwinner weet ik het nu: ik heb mijn vrouw weten thuis te houden en krijg daar grofweg van de staat nog 2.400 gulden voor. Deze woorden komen uit de mond van een van de paarse ridders van de 24-uurseconomie.

Je gelooft je ogen niet als je het leest. De politiek weet weer wat goed voor ons is: alle vrouwen die zomaar menen te kunnen beslissen dat ze hun bezigheden thuis in het gezin willen uitoefenen, zullen we de arbeidsmarkt wel op sturen.

In de politiek kennen we daarvoor één middel: een financiële afstraffing. Het idee dat mensen in overleg tot een kostwinnerssituatie kunnen besluiten zal voor deze minister niet te bevatten zijn. Zo zien we maar weer: de VVD maakt er werk van - afschaffen dat kostwinnersvoordeel.

    • J.J.C. Gouda