Kostwinner (1)

Volgens minister Zalm geeft “de fiscus je grof gezegd 2.400 gulden als je je vrouw weet thuis te houden” (NRC Handelsblad, 16 maart). Blijkbaar heeft deze minister nog steeds niet in de gaten wat een van de oorzaken is van het verlies van normen. Dat de natuurlijke plek waar kinderen worden opgevoed, vertrouwd gemaakt worden, wat wel en wat niet kan en de controle over wat de kinderen doen, het gezin, het woonhuis is.

Willen we de verloedering een halt toeroepen dan zullen we de aanwezigheid van de vrouw thuis moeten stimuleren in plaats van afbreken.

Emancipatie van de vrouw was de aanleiding voor de uitspraak van de minister. Een écht geëmancipeerde vrouw is een vrouw die ook kan kiezen voor een taak van kinderopvoeding en begeleiding en daarnaast het huis bestiert, tegenwoordig heet dat misschien managen.

Ik kan heel wel meevoelen om het kostwinnersvoordeel uit de belastingtabel te halen, maar in dat geval het door de fiscus gespaarde bedrag onmiddellijk als 'inkomen' beschikbaar te stellen aan de vrouw (of man) als vergoeding van de arbeid in huis. Wanneer aan die vergoeding de kinderbijslag wordt toegevoegd is er een basisinkomen voor het thuismanagement, en dat zal leiden tot een vrijere keuze, tot het doen van arbeid binnen het huis en het gezin en/of een baan daarbuiten.

    • R.M. Lubbers