Karin Spaink geeft Grunberg huishoudtips

Schrijver Arnon Grunberg gebruikt vaak de werkelijkheid om ideeën voor verhalen “uit te testen”, zo vertelde hij gisteren aan publiciste Karin Spaink.

AMSTERDAM, 19 MAART. Vol hoop op een spektakelstuk waren honderden bezoekers in Amsterdam gisteravond naar het theater van de Theatergroep Amsterdam (TGA) getogen, waar als onderdeel van de Boekenweek de schrijver Arnon Grunberg, auteur van het Boekenweekgeschenk, ondervraagd zou worden door interviewer en filmer Theo van Gogh. Maar op het laatste moment had Van Gogh afgezegd, 'omdat hij zich plotseling moest opladen voor een klus in de Beierse Alpen', zoals een van de organisatoren van de bibliotheek uit de Staatsliedenbuurt meedeelde. De reactie uit het publiek was een treffend voorbeeld van wat Grunberg later die avond betoogde, namelijk dat te veel hoop koesteren tot teleurstelling leidt. De schrijfster en Internet-publiciste Karin Spaink was te elfder ure bereid gevonden om een gesprek met Grunberg te voeren.

Tegen de tijd dat dat gesprek begon was het publiek, dat het theater tot de nok vulde, al over de teleurstelling heen. Daarvoor hadden de korte film over Grunbergs leven, in ironische Polygoon-journaal stijl, gezorgd, een voorlezing van Grunbergs eenakter De laatste dagen van Leopold Mangelmann door leden van TGA, en vooral het voorlezen door Grunberg zelf van drie korte, soms hilarische fragmenten uit zijn werk. Spaink vroeg Grunberg aan de hand van citaten uit zijn recente essaybundel De troost van slapstick naar onder andere zijn visie op de wisselwerking tussen fictie, verzonnen verhalen en werkelijkheid. Grunberg vertelde dat hij de werkelijkheid vaak gebruikte om ideeën voor zijn verhalen uit te testen, 'om te kijken wat er gebeurt'. Helaas ging Spaink daar niet verder op in. Grunberg bestreed dat hij een 'klassieke' opvatting over de vrouw had, die, suggereerde Spaink, blijkens zijn boeken, “op een afstand moest blijven, als een mystiek, ver continent, en niet van haar voetstuk mocht komen”. Hoogtepunt van het gesprek waren de praktische tips die Spaink de jonge schrijver aan de hand deed.

Grunberg vertelde dat hij graag naar de kapper ging maar zijn haar nooit kamde, anders werd zijn kapsel een ragebol. Spaink, die ook krullen heeft, kende dat probleem en adviseerde hem Andrélon crèmespoeling te gebruiken. “Als je dat niet uitspoelt, kun je toch je haar kammen.” Ze wees hem ook op de onmogelijkheid om 'kruiden door een spiegelei te roeren', het beeld dat Grunberg voor ironie gebruikt in De troost van slapstick. Een spiegelei wordt dan een roerei, zei Spaink. “Je hebt gelijk,” zei Grunberg, “dat verander ik in de volgende druk.”

    • Paul Steenhuis