Kamer wil compensatie eurokosten

DEN HAAG, 19 MAART. Voor kleine bedrijven moet een nieuwe fiscale aftrekpost worden gecreëerd om de kosten voor de invoering van de euro te compenseren. De fracties van PvdA, CDA en D66 zouden dit vandaag bepleiten tijdens een debat met minister Zalm en staatsscretaris Vermeend van Financiën.

De drie fracties verschillen van mening over de technische uitwerking. Onlangs heeft Vermeend een vergelijkbare suggestie van de hand gewezen. CDA-leider De Hoop Scheffer vindt dat de introductie van de euro de kleine ondernemer geen cent mag kosten en wil dat alle uitgaven via de belastingen worden gecompenseerd. “Vermeend kan het niet maken dat deze groep ondernemers moet bloeden voor iets waar men niet om vraagt”, aldus De Hoop Scheffer.

Het Tweede-Kamerlid Van der Ploeg (PvdA) wil de bestaande fiscale stimuleringsmaatregel voor speur- en ontwikkelingswerk (R&D) uitbreiden voor de eurokosten. Deze regeling geeft de ondernemer het recht een deel van de loonkosten van de R&D-medewerker van de belasting af te trekken. Ook de loonkosten van een deskundige die binnen het bedrijf aan een euro-project werkt zouden van de belastingen moeten kunnen worden afgetrokken, vindt Van der Ploeg. In het PvdA-voorstel kijgt een ondernemer tot een bedrag van 150.000 gulden een fiscale korting van 40 procent terug; en 17,5 procent over het bedrag daarboven.

Uitbreiding van de regeling zou de schatkist enkele tientallen miljoenen guldens kosten, schat Van der Ploeg. Het budget voor speur- en ontwikkelingswerk ((WVA/S&O) bedraagt 750 miljoen gulden, waarvan niet alles wordt gebruikt. Deze regeling is in 1994 begonnen onder de naam Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Het toenmalige kabinet-Lubbers wilde langs fiscale weg, door verlaging van de loonkosten, de speur- en ontwikkelingsactiviteiten stimuleren.

Zijn D66-collega Ybema wil dat ondernemers de mogelijkheid krijgen een voorziening te creëren om uitgaven die in de toekomst voor de euro worden gemaakt al in mindering te brengen op de winst. Een dergelijk voorstel heeft Vermeend eerder van de hand gewezen. Volgens de D66'er kost zijn voorstel bijna 40 miljoen gulden. “Dat is toch zeer gering als je kijkt naar de zeven miljard gulden die de invoering van de euro gaat kosten.” De werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft eerder zonder resultaat een pleidooi gehouden voor zo'n maatregel.