Kamer stemt in met troepen voor VN-macht Kosovo

DEN HAAG, 19 MAART. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer is bereid om Nederland zonodig troepen te laten leveren voor een VN-vredesmacht in of rondom Kosovo. De Kamermeerderheid denkt aan versterking van de VN-eenheid die nu de grens tussen Macedonië en Servië bewaakt, mits het mandaat van die macht in verband met de crisis in Kosovo nader wordt aangepast.

Woordvoerders van PvdA, VVD, CDA en D66 maakten dat gisteren duidelijk in een overleg met de ministers Van Mierlo (Buitenlandse Zaken), Voorhoeve (Defensie) en Pronk (Ontwikkelingssamenwerking).

Van Mierlo en Voorhoeve maanden de Kamer tot voorzichtigheid. De regering heeft al eerder verklaard dat zij de VN wel troepen wil leveren om te helpen voorkomen dat de crisis en het geweld in Kosovo gaan uitwaaieren naar Albanië en Macedonië, zei Van Mierlo. Maar volgens hem gaat het er nu vooral om dat de Joegoslavische president, MiloviEÉc, een signaal krijgt dat er zo'n VN-troepenmacht zou kunnen komen wanneer het Servisch geweld tegen de Albanese meerderheid in Kosovo niet wordt beëindigd.

Van Mierlo waarschuwde dat het nu nog te vroeg is om zo'n vredesmacht in Albanië of aan de Macedonisch-Servische grens voor te stellen. China zou zulke voorstellen thans in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties met een veto treffen. “En zo'n uitkomst willen we niet”, zei hij.

Van Mierlo gelooft overigens dat “het risico van een Balkan-oorlog” de leden van de Europese Unie dit keer “op één lijn” zal houden. “Die les is nu wel geleerd”, zei hij met een verwijzing naar eerdere onenigheid binnen de EU na het uiteenvallen van het vroegere 'groot-Joegoslavië'. Bedacht moet ook worden, zei hij, dat “de Serviërs nooit akkoord zullen gaan met een onafhankelijk Kosovo. Dat zou voor hen een onaanvaardbare amputatie zijn”.

Voorhoeve benadrukte dat besluiten op nationaal niveau geen zin hebben en dat eventueel alleen internationale actie, met VN-vredesmachten of met militaire sancties tegen klein-Joegoslavië, kans op succes hebben. Een vergelijking met het debacle van de Nederlandse VN-eenheid in Srebrenica, in 1993, zou niet opgaan, zei Voorhoeve. “Want toen was een Nederlandse eenheid onder VN-vlag geisoleerd en ver vooruitgeschoven in door Serviërs beheerst gebied.”

Van Mierlo kondigde aan dat hij van 7 tot 11 april Joegoslavië zal bezoeken. Voorhoeve is van plan tussen 18 en 22 april naar Albanië en Bosnië te reizen.