HBG moet Duitse dochter redden met vers kapitaal

DEN HAAG, 19 MAART. Bouwer Hollandsche Beton Groep (HBG) moet met behulp van honderden miljoenen guldens de Duitse dochter Wayss & Freytag van de wisse dood redden. Wayss & Freytag, waarin HBG vorig jaar een belang van 74 procent heeft verworven, leed in 1997 een verlies van 400 miljoen gulden.

Een grote reorganisatie en een kapitaalinjectie van ruim 400 miljoen gulden moet het voortbestaan van het bedrijf garanderen. Dit jaar hoopt de Duitse bouwer quitte te draaien. “We houden ons vertrouwen in het bedrijf, maar we moeten nu schoon schip maken, zowel in financiële als in organisatorische zin”, aldus bestuursvoorzitter J. Veraart vanochtend in een toelichting op de resultaten van vorig jaar.

De voor Wayss & Freytag benodigde voorziening van 350 miljoen gulden zorgt ervoor dat de winst van HBG nauwelijks is gestegen. Het nettoresultaat steeg met 9 miljoen tot 120 miljoen gulden. De strop in Duitsland wordt deels goedgemaakt door vrijvallende voorzieningen (65 miljoen gulden) en opbrengsten van de holding (31 miljoen). Een deel van de voorzieningen voor Wayss & Freytag (200 miljoen) wordt van het eigen vermogen van HBG afgeboekt en heeft zo geen invloed op de winst.

Veraart kwam vanochtend woorden te kort om de slechte situatie in Duitsland te beschrijven. “In Duitsland realiseren de mensen zich nu pas dat de oude tijd nooit meer terugkomt. Veel problemen, zoals failliete onderaannemers, dubieuze debiteuren, worden veroorzaakt door onduidelijke verhoudingen. De Duitsers lopen gewoon achter bij de rest van de wereld.”

Toch vindt hij de situatie in Duitsland geen geldig excuus voor de grote verliezen. Ook in organisatorische zin (“wij vinden dat een bruggenbouwer geen huizen moet bouwen”) kent Wayss & Freytag heel wat gebreken, maar Veraart staat nog nog steeds achter het onderzoek dat bij de overname is verricht. “Geen mens kan bij zo'n due dilligence alles voorzien, maar als we ergens een schadeclaim kunnen indienen, zullen we het niet laten.”

Het benodigde kapitaal (360 miljoen mark) dat het op de beurs genoteerde Wayss & Freytag op de been moet houden, moet ook door de andere aandeelhouders worden geleverd. Wanneer van die kant geen belangstelling bestaat, zorgt HBG voor het kapitaal. In het theoretische geval dat niemand aan de herkapitalisatie wil meedoen, krijgt HBG uiteindelijk ruim 97 procent van het bedrijf in handen. Daarnaast heeft het moederbedrijf een lening van 80 miljoen gulden toegezegd.

Ondanks de problemen in Duitsland nam het operationele resultaat met bijna de helft toe tot 172 miljoen gulden. Vooral over de activiteiten in Nederland (omzet 1,8 miljard, winst 50 miljoen) en de baggeractiviteiten (omzet 785 miljoen, winst 79 miljoen) toonde Veraart zich zeer tevreden. Door acquisities in Duitsland en in Engeland (Higg & Hill) verdubbelde de omzet bijna tot 10,7 miljard gulden. Voor het komende jaar gaat Veraart uit van 'minstens de winst van 1997'.