D66 en PvdA verbaasd; Bolkestein tegen tunnel in Groene Hart

DEN HAAG, 19 MAART. VVD-leider Bolkestein wil af van het kabinetsbesluit om voor de hogesnelheidslijn (HSL) een tunnel aan te leggen in het Groene Hart. Hij zal dit besluit ter discussie stellen bij de komende kabinetsformatie.

“Als ik de kans schoon zie, zal ik zeker proberen daar weer vanaf te komen”, zegt Bolkestein in een interview met het ANP. De coalitiepartijen PvdA en D66 benadrukken dat zij vasthouden aan het kabinetsbesluit.

De VVD-fractie is altijd tegenstander geweest van de HSL-tunnel, die zij te duur en onnodig vindt. De tunnel - kosten 900 miljoen - is door PvdA en D66 afgedwongen, nadat de keuze voor een tracé van de HSL buiten het Groene Hart onhaalbaar bleek.

De keuze voor de HSL-tunnel is volgens Bolkestein een van de beslissingen in de afgelopen kabinetsperiode, waarbij een verkeerde afweging is gemaakt tussen economie en milieu. Hij noemt ook de beperking van nachtvluchten op het vliegveld Beek en de beperking van de groei van Schiphol.

De PvdA-fractie is verbaasd over de opstelling van Bolkestein. Vice-voorzitter Vliegenthart gaat er vanuit dat de VVD-fractie in de Tweede Kamer eerder weloverwogen voor het kabinetsbesluit heeft gestemd. D66 noemt heroverwegen van de tunnel “onbespreekbaar”. Volgens fractievoorzitter De Graaf zou dat getuigen van “onbehoorlijk bestuur”.

Het besluit voor de hogesnelheidslijn is vastgelegd in een zogeheten planologische kernbeslissing, waarmee Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd. Het tracé-besluit dat de precieze route vastlegt, wordt binnen enkele weken verwacht. Voor het schrappen van de tunnel is een nieuwe beslissing - met een inspraakronde - nodig. Daarmee zou aanleg van de lijn ten minste enkele jaren worden vertraagd. De aanleg begint naar alle waarschijnlijkheid in 1999; de eerste trein moet in 2005 over de nieuwe spoorverbinding rijden. De hogesnelheidslijn is bedoeld als alternatief voor vliegverkeer op de kortere Europese routes.

Bolkestein voorspelt dat keuzes tussen infrastructuur en milieu een belangrijke rol zullen spelen bij de onderhandelingen voor een nieuw kabinet. Hij voelt zich sterk staan door de winst die de VVD heeft geboekt bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bij de vorige formatie stelde de VVD het besluit om de Betuwelijn aan te leggen opnieuw ter discussie. Dit leidde toen tot extra aanpassingen aan de goederenspoorlijn naar Duitsland.

De VVD verkeert in de paarse coalitie in een minderheidspositie bij keuzes tussen infrastructuur en milieu. PvdA en D66 zitten hier meestal op dezelfde lijn. De stellingname van de VVD komt vaker overeen met het CDA, maar tegelijk is Bolkestein voorstander van voortzetting van de huidige coalitie met PvdA en D66.