Beaufort-prijs voor Goedkoop

LEIDEN, 19 MAART. De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in Leiden heeft de Henriëtte de Beaufort-prijs van dit jaar toegekend aan Hans Goedkoop voor zijn boek Geluk; Het leven van Herman Heijermans. De prijs (3000 gulden) wordt éénmaal in de drie jaar toegekend aan de auteur van een oorspronkelijk Nederlandse (auto)biografie.