Banken houden geld te lang vast

ROTTERDAM, 19 MAART. Banken houden bij overboekingen geld veel langer vast dan ze aan hun klanten melden. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond naar het zogenoemde 'valuteren'.

Jaarlijks strijken ze hiermee volgens de bond honderden miljoenen guldens rente op. Met dat geld financieren ze de ruim 160 miljoen overschrijvingen per jaar. Uit de steekproef van de Consumentenbond blijkt dat in sommige gevallen vier of vijf dagen zitten tussen de datum van afschrijving bij de ene bank bank en bijschrijving op de rekening van een klant bij de ontvangende bank. ABN Amro, SNS Bank, ING Bank, VSB Bank, Robeco en Spaarbeleg zeggen daarentegen dat ze hoogstens één dag valuteren. ABN Amro valuteert zelfs bij interne overboekingen. Rabobank houdt het geld geen enkele dag achter.

De Postbank ontkent dat ze valuteert. Volgens de Consumentenbond duren overboekingen via deze bank vaak langer dan via andere banken. Tussen het moment van het op de bus doen van een betalingsopdracht en het ogenblik dat de bank het geld afschrijft zit soms wel vijf dagen.

Een advocaat uit Groningen heeft begin maart naar aanleiding hiervan bij het Openbaar Ministerie een aanklacht van oplichting en verduistering tegen de Postbank ingediend.

Deze zaak wordt nog onderzocht.

De Consumentenbond pleit niet voor een verbod van valutering door banken omdat de onkosten van het betalingsverkeer dan op een andere wijze bij de klanten in rekening worden gebracht. Wel dringt de bond erop aan dat de banken aan haar klanten duidelijk maken hoeveel valutadagen zij hanteren.