Woede en onbegrip op 't 'Olympus'

Een scholenfusie in het zuiden van Rotterdam zal leiden tot het verdwijnen van opleidingen VWO en Havo ter plekke. Het Olympus College sluit die binnenkort al.

ROTTERDAM, 18 MAART. “U bent een opheffingsuitverkoop aan het houden.” Een bezorgde moeder roept het luidkeels naar directeur J. Castelein van het Rotterdamse Olympus College. Ze krijgt een warm applaus in het stoffige zaaltje van de school, waar HAVO en VWO zullen verdwijnen. Ouders, leerlingen en docenten zien Castelein als de kwaaie genius achter het besluit en laten hem dat weten ook. Zo'n zeventig toehoorders zitten tegenover de directie op de voorlichtingsavond in de wijk Groot-IJsselmonde. Castelein legt uit dat de bijeenkomst is bedoeld om de betrokkenen te helpen bij het maken van een belangrijke keuze. Naar welke school stappen de leerlingen per 1 augustus over, als er voor de klassen 4 en 5 (48 leerlingen) van het VWO op het (openbare) Olympus College geen lessen meer zijn? De directeur, twee jaar geleden overgekomen uit de zorgsector, adviseert hen naar het Hugo de Groot College te verhuizen, waarmee hij wil samenwerken.

Gemopper en licht gejoel in de zaal. “Waarom zijn we niet eerder op de hoogte gebracht van die samenwerking?”, wil een vader weten. “'t Is iets voor Ook dat nog”, zucht een puber, “wat een overval. Een paar weken geleden hoorde mijn vriendje nog van de directeur, dat iedere leerling hier hoe dan ook eindexamen mocht doen.” Boris, een Bosnische vluchteling die pas vier jaar in Nederland is, maakt zich ernstige zorgen. “We zullen een ander vakkenpakket krijgen, moeten wennen aan de nieuwe school en de nieuwe leraren. Ik betwijfel zeer of we het redden”, zegt de scholier, die in de vierde klas van het VWO zit.

Directeur Castelein houdt vol dat de sanering onontkoombaar is. Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) heeft zijn instemming gegeven, zegt hij. Prompt klinkt er protest uit de hoek van de leraren: “De medezeggenschapsraad is over de zaak ten onrechte niets gevraagd”, bijt docent A. van der Wal hem toe, “de ouders evenmin. Het leeglopende BOOR met zijn bijna demissionaire bestuur geeft voortdurend niet thuis.” Castelein reageert niet en vervolgt zijn verhaal. Een rapport van adviesburo Hilfrink en Croonen heeft aangetoond, legt hij uit, dat het aanbod van Havo en VWO-plaatsen in héél Rotterdam-Zuid veel groter is dan de vraag. “Dat geldt óók voor de bijzondere scholen”, voegt hij daaraan toe.

Op den duur moet er een fusie komen tussen het 'Einstein', Hugo de Groot en het 'Olympus'. “Zo'n nieuwe school voor Havo en VWO kan op de Vinexlokatie bij Albrandswaard komen”, vertelt hij. Voor het Olympus College, vervolgt hij, zijn Havo en VWO onbetaalbaar. De 'zwarte school' in IJsselmonde - tachtig à negentig procent van de leerlingen is allochtoon - had afgelopen schooljaar nog tweehonderd leerlingen voor die opleidingen, vijftig minder dan in 1996. De school had de laatste jaren geen goed imago. Vóór de komst van Castelein was er sprake van mismanagement dat leidde tot een miljoenenschuld en zeer lage cijfers in de enquête van het dagblad Trouw.

De leraren zijn “uiterst bedroefd” over de uitholling van het Olympus College. Ze zeggen jarenlang “heel hun hart” te hebben gegeven aan de bijzondere groep leerlingen. Klasseleraar A. Sprong van 4 VWO: “Onze school loopt achter, dat is waar. Zo hebben mijn kinderen in de eerste klas te weinig wiskunde gehad, in de tweede te weinig Nederlands. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik die achterstand kan inlopen. Vreselijk dat die leerlingen moeten overstappen. Dat wordt niks, op het Hugo de Groot College (30 tot 40 procent allochtonen) hebben de docenten veel minder speciale kennis van deze groep dan wij.” Een vader in de zaal: “Mijn kind zal wel blijven zitten na zijn overstap naar zijn nieuwe school. Kost me 1.600 gulden aan lesgeld. “Heeft u daar bij stil gestaan, meneer Castelein?”

Docent Van der Wal: “Als alle plannen doorgaan, is er in de achterstandsbuurten van Zuid straks geen openbare school meer voor Havo en VWO. Allochtone ouders sturen hun kinderen niet naar een school die ver weg ligt. Weet je wat ze dan doen? Ze melden hun getalenteerde kroost aan bij de VBO of de Mavo. Dan zijn we weer terug in de jaren dertig.”

    • Guido de Vries