Wijers wil it-experts werven voor '2000'

DEN HAAG, 18 MAART. Half april begint een landelijke campagne om enige duizenden tijdelijke computerdeskundigen te werven met het oog op het millenniumprobleem. De campagne zal zich richten op studenten, programmeurs in de vut en wachtgelders. Dat kondigde minister Wijers van Economische Zaken vanmorgen aan in de Tweede Kamer tijdens een debat over problemen met computersystemen als gevolg van de aanstaande eeuwwisseling.

De actie is erop gericht om voldoende mankracht paraat te hebben bij het vele werk dat er moet gebeuren om computersystemen millenniumbestendig te maken. De bestaande it-bedrijven kunnen het vele werk op dat terrein niet aan. De wervingsactie zal zich in eerste instantie richten op het opvangen van belangstellenden. Vervolgens zal er in kaart gebracht worden of degenen die zich aanmelden een aanvullende opleiding nodig hebben. De betrokkenen zullen op tijdelijke basis aan het werk komen bij bestaande it-bedrijven.

De vakbonden hebben bezwaar gemaakt tegen het inschakelen van vutters. In veel vut-regelingen is het namelijk verboden om een extra inkomen te verdienen. Wijers liet blijken van dat bezwaar niet onder de indruk te zijn. “Het kabinet is het niet met die opvatting eens. Wij gaan gewoon door met de uitvoering van de plannen.”

Er zijn volgens Wijers vergevorderde plannen om te komen tot een certificaat dat elektronicaproducten die consumenten tot 2000 aanschaffen bestand zijn tegen de eeuwwisseling. Het bedrijfsleven werkt daaraan. De fabrikant garandeert de bestendigheid van het product, dat met een speciale sticker gemerkt zal worden. Het millenniumprobleem bestaat eruit dat veel computers alleen de twee laatste cijfers registreren. Een overgang van 99 naar 00 registreert een computer als 1900. (ANP)