Van Dorp Despec uit de rode cijfers

De Van Dorp Despec Groep (kantoorartikelen) is uit de rode cijfers. De onderneming heeft vorig jaar een winst behaald van 10,4 miljoen gulden tegenover een verlies van 3,6 miljoen in 1996. Voor dit jaar verwacht het bedrijf een forse verbetering van de winst uit normale bedrijfsuitoefening.

De resultaatverbetering vloeit voor een deel voort uit buitengewone baten. Van Dorp verkocht zes dochterondernemingen die niet langer passen in de nieuwe strategie. Dat leverde een boekwinst op van 17,4 miljoen gulden.

Daar stond echter 13,4 miljoen gulden aan kosten tegenover in verband met de fusie met Jonkers Holding.

Het resultaat uit normale bedrijfsactiviteiten na belasting steeg van 1,4 naar 4,4 miljoen gulden.