'Stedenbeleid is te versnipperd'

APELDOORN, 18 MAART. Het rijksbeleid gericht op de steden is niet consistent en te veel versnipperd. Dat schrijven de burgemeesters van zeven middelgrote steden in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de burgemeesters moet er meer aandacht komen voor steden met een centrumfunctie.

De brief van Alkmaar, Amersfoort, Apeldoorn, Delft, Den Helder, Ede en Gouda is verstuurd aan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken naar aanleiding van een gesprek dat de commissie vorige maand met de gemeentebesturen had. In dat gesprek ging het over het grote-stedenbeleid en de consequenties daarvan voor middelgrote gemeenten. De burgemeesters constateren in hun brief dat er te veel vormen van stedenbeleid zijn. “Daardoor is een lappendeken tot stand gebracht met eigen selecties van deelnemende steden en procedures.” Ze verwijzen onder andere naar het grote-stedenbeleid en het stadsvernieuwingsbeleid.

Er moet wat worden veranderd, want het huidige beleid doet “onvoldoende recht aan samenhangende en gecoördineerde aanpak, die noodzakelijk is voor de revitalisering van de steden”, aldus de burgemeesters. De zeven gemeenten pleiten daarom voor een verbreding van het stedenbeleid, waarin “versterking van de motorfunctie van de stad als economisch, sociaal en cultureel centrum voor de gehele regio centraal staat”. Op die manier, zo menen de zeven burgemeesters, kan de stad “een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling in de regio”. Bovendien zou deze verbreding van het stedenbeleid differentiatie en maatwerk mogelijk moeten maken. De zeven gemeenten pleiten voor “meerjarige resultaatafspraken” en “maatwerk-convenanten”. “Daarmee wordt de continuïteit gewaarborgd, omdat het ook bij een verbreed stedenbeleid gaat om een zaak van lange adem.”