Sponsor-conflict scholen opgelost

DEN HAAG, 18 MAART. De Tweede Kamer heeft gisteren een amendement op de 'kwaliteitswet' voor middelbare scholen van Koekkoek (CDA) aangenomen, waardoor het conflict met de schoolbesturen over sponsoring van scholen is opgelost.

De scholen hadden zich vorige week terugetrokken uit het convenant over sponsoring dat ze vorig jaar tekenden met staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs), omdat ze boos waren over de wettelijke grenzen die de Kamer wilde stellen aan sponsoring van scholen. Koekkoek stelde voor om alleen te eisen dat scholen uitleg geven aan ouders over sponsoringsbeleid.