P&O Nedlloyd: eigen terminal op Maasvlakte

ROTTERDAM, 18 MAART. In navolging van de plannen van de Deense containerrederij Maersk wil ook P&O Nedlloyd een eigen containerterminal gaan exploiteren op de Maasvlakte.

De Brits-Nederlandse containerrederij acht zich met het vervoer van 2,3 miljoen TEU - een standaardmaat voor twintigvoets containers - een dermate grote rederij geworden dat er over de hele wereld naar een goed standaardproduct moet worden gestreefd met lage kosten.

P&O Nedlloyd denkt met name de kostenfactor beter in eigen hand te kunnen houden wanneer het bedrijf de overslag van containers zelf gaat regelen. Momenteel maakt zowel Maersk als P&O Nedlloyd gebruik van de Delta-terminal op de Maasvlakte van overslagbedrijf ECT.

De wens voor een eigen terminal betekent overigens niet dat P&O Nedlloyd de banden met ECT hoe dan ook zal verbreken. “Alle opties zijn open”, zegt P&O Nedlloyd-directeur Rutger P.M. van Slobbe. “We zijn een grote speler in de wereld geworden en daaruit is de wens voor een eigen terminal gegroeid. Zeker in een strategische haven voor ons als Rotterdam. Je ziet ook dat dit een ontwikkeling is die zich mondiaal voltrekt. Omdat je het je als containerrederij niet kunt permitteren je kosten teveel te laten stijgen.”

Het voordeel van een eigen terminal volgens P&O Nedlloyd is dat het overslaan van containers beter aansluit op de eigen bedrijfsvoering dan wanneer dit door derden wordt gedaan. P&O Nedlloyd maakt in Rotterdam momenteel 280.000 'moves' per jaar. Hetgeen vakjargon is voor het aantal keren dat een container van of op het schip wordt geladen.

P&O Nedlloyd is daardoor een grote klant in Rotterdam, die jaarlijks 80 miljoen gulden uitgeeft aan terminalkosten in deze haven. Met loodskosten en andere bijkomende kosten is P&O Nedlloyd jaarlijks in Rotterdam zelfs 100 miljoen kwijt. Wereldwijd wordt 21 procent van de kostenpost van P&O Nedlloyd gevormd door terminalkosten. Die moeten omlaag, willen de smalle winstmarges van het containervervoer niet nog verder onder druk komen te staan.

Met de komst van een aantal grote schepen die de Brits-Nederlandse rederij in bestelling heeft zullen de goederenstromen en de daarmee gepaard gaande kosten alleen maar toenemen.

Nedlloyd maakte vanochtend bekend dat de nettowinst in 1997 gestegen is van 49 naar 72 miljoen gulden. Het resultaat is vertekend door een aantal buitengewone baten en lasten van per saldo 45 miljoen positief.

    • Marc Serné