Plan voor inzet kooldioxyde van Shell Pernis in tuinbouw

ROTTERDAM, 18 MAART. Oliemaatschappij Shell wil het broeikasgas CO (kooldioxyde), dat nu nog door de raffinaderij in Pernis de lucht in wordt geblazen, beschikbaar stellen voor gebruik in de tuinbouwkassen in het Westland en de Zuid-Hollandse 'B-driehoek': Bleiswijk, Berkel en Bergschenhoek.

Gisteren is daartoe in Bergschenhoek een intentieverklaring getekend. Ondertekenaars waren Shell en de energiebedrijven Delfland, Westland en Eneco, de Land- en tuinbouworganisatie Nederland, de Stichting Natuur en Milieu en het bedrijf OKEP, dat speciaal voor kringloopprojecten wordt opgericht. OKEP staat voor Optimalisatie kringloop- en exergetische processen. De partijen doen eerst een haalbaarheidsstudie die zes maanden duurt.

Het project, waarvoor geen subsidie is aangevraagd, kan een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van de Nederlandse uitstoot van dit broeikasgas. De regering wil tot een drastische reductie komen om aan de normen van de internationale klimaatconferentie van eind vorig jaar in het Japanse Kyoto te voldoen.

Shell Pernis heeft 1 miljoen ton zuivere kooldioxyde per jaar beschikbaar. Daarvan kan de eerste twee jaar na de haalbaarheidsstudie 180.000 ton nuttig gebruikt worden in de tuinbouwkassen.

Die reductie is te vergelijken met de jaarlijkse opname van koolzuurgas door 32.000 hectare volgroeid loofbos. Bij gebruik van het volledige aanbod van 1 miljoen ton per jaar loopt dit op tot het equivalent van 177.000 hectare bos.

De vermijding van kooldioxyde komt vooral voort uit een veel lager gebruik van aardgas door de betrokken tuinders, die nu gedurende het hele jaar, zowel 's zomers als 's winters, zelf in ketels gas verstoken om kooldioxyde te maken. Het koolzuurgas wordt in de kassen verspreid om de groei van de gewassen te bevorderen.

OKEP zal gebruik maken van bestaande leidingen die onder de Nieuwe Waterweg door lopen naar het Westland en de 'B-driehoek'. Volgens OKEP-directeur drs. Hans Tiemeijer hoeven er slechts enige aftakkingen te worden gemaakt en lichte compressoren te worden geïnstalleerd, waarvan één op het terrein van de raffinaderij in Pernis.

Omdat de tuinders nu nog gebruikmaken van rookgassen van CV-ketels waarin slechts 10 procent kooldioxyde zit, kan ook op de compressoren en het elektriciteitsverbruik worden bespaard. “De kosten en de terugverdientijd vallen erg mee”, aldus de OKEP-directeur.