NIB richt vizier bij komst euro op grote beleggers

AMSTERDAM, 18 MAART. De Nationale Investeringsbank (NIB) wil haar klantenbestand vooral uitbreiden met verzekeraars en pensioenfondsen. De bank richt zich nu nog primair op bedrijven en overheid. De nieuwe doelgroep van professionele beleggers zoekt volgens NIB naar nieuwe beleggingsmogelijkheden in de grote, doorzichtige kapitaalmarkt die na de komst van de euro zal ontstaan.

Dat zei president-directeur M.J.L. Jonkhart van NIB gistermiddag tijdens een toelichting op de jaarcijfers. “We willen een nieuwe tak opzetten met dezelfde omvang als het huidige NIB.” In 1999 moeten de institutionele beleggers goed zijn voor de helft van de nieuwe financieringen van NIB, op dat moment naar verwachting 10 miljard gulden. In 1997 was de omvang 7,4 miljard gulden, tegen 5,6 miljard in 1996.

De bank, waarvan de staat en ING Groep de grootste aandeelhouders zijn, wil vooral een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van 'effectisering'. Hierbij worden pakketten van leningen (bedrijfskredieten, hypotheken) op de effectenbeurs verhandelbaar gemaakt. Bij deze nieuwe beleggingsvorm treedt NIB op als herfinancierder.

Ook wil NIB de professionele beleggers van dienst zijn met analyses van de financiële risico's verbonden aan grote investeringsprojecten, zoals in de scheepvaart- en vliegtuigindustrie.

NIB had zijn jaarcijfers vorige maand al bekendgemaakt. Toen meldde de bank een stijging van de nettowinst van 42 procent naar 222 miljoen gulden. Voor dit jaar verwacht Jonkers minimaal 10 procent winststijging, waarbij hij ervan uitgaat dat de benodigde voorzieningen in 1998 even hoog zullen uitvallen als vorig jaar. Toen werd 77 miljoen gulden opzijgelegd om de schade als gevolg van de crisis in Zuidoost-Azië te dekken.

Ondanks de betrokkenheid van dochter NIB Securities bij de beursfraudezaak stegen de baten uit de effectenactiviteiten van de bank met 22 procent naar 28,8 miljoen gulden. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie heeft betrekking op de periode voor 1993, toen de effectendochter onder de naam NIB Strating in handen was van een van de hoofdverdachten (A.S.) in de fraudezaak. NIB besloot na bekendwording van het onderzoek de effectenactiviteiten over te hevelen naar de Nationale Investerings Bank.

Het geschonden vertrouwen als gevolg van de beursfraude is volgens NIB “in belangrijke mate” hersteld. De bank heeft voor de onkosten als gevolg hiervan (schadeclaims, advocaatkosten, reorganisatie) 8 miljoen gulden opzij gezet. Jonkhart: “Dit geld is nog niet volledig besteed. Wij weten namelijk nog niet waar het Openbaar Ministerie nog mee gaat komen, maar wij gaan ervan uit dat dit voldoende zal zijn om de kosten te dekken. Claims kunnen we natuurlijk nooit uitsluiten.”

De beursfraudezaak leidde tot acht ontslagen bij het effectenbedrijf van NIB, dat nu 32 werknemers telt. Twee medewerkers van NIB Securities eisten via de rechter 'tonnen' schadevergoeding van NIB Securities omdat hun carrière in de effectenbranche voorbij is. De bank won beide zaken.

Directeur R. baron van der Borch tot Verwolde liet gisteren weten dat het in het najaar aangekondigde samenwerkingsverband met de banken Labouchere en Generale Bank om bedrijven naar de beurs te brengen op verzoek van NIB wegens de beursfraudezaak is opgeschort. De banken willen nu in ieder geval voor deze zomer de eerste aandelenplaatsing verzorgen.

Op de vraag of NIB een rol mag spelen bij de beursgang van Ajax zei Van der Borch: “Ik weet niet of wij voldoende voetballers in onze gelederen hebben na de recente gebeurtenis”. A.S. en enkele inmiddels ontslagen directeuren van NIB Securities zijn fervente voetballiefhebbers.

    • Financiele