Landbouw: varkensboer ontzien

DEN HAAG, 18 MAART. Minister Van Aartsen (Landbouw, VVD) is van plan om voor vijf categorieën varkenshouders een regeling te treffen waardoor zij hun varkensstapel minder hoeven in te krimpen dan de afgesproken 25 procent. Volgens een ruwe schatting van het ministerie gaat het om 3.400 varkensboeren.

Dit staat in het conceptvoorstel voor een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) over de knelgevallen in de varkenshouderij. Het concept is ter commentaar gestuurd aan onder meer landbouworganisatie LTO Nederland en de Nederlandse Varkenshouders Vakbond (NVV). De AMvB is een aanvulling op de in december door de Tweede Kamer aangenomen Wet Herstructurering Varkenshouderij. De Eerste Kamer beslist volgende maand over de wet.

Het gaat bij de knelpuntenregeling om groepen bedrijven waarvoor bij toewijzing van het aantal varkensrechten van “duidelijke onbillijkheden” sprake zou zijn. Dat zijn bedrijven die in 1995 en 1996 tijdelijk minder varkens hebben gehouden, investeringen hebben gedaan voor bedrijfsovername of voornemens waren het bedrijf uit te breiden dan wel om te schakelen.

De AMvB gaat uit van een generieke benadering. Er vindt dus specifieke beoordeling plaats van individuele gevallen.

Een woordvoerder van het ministerie meldt dat deze aanvulling niets afdoet aan de wet. “Wij zijn niet bang voor rechtszaken van ontevreden boeren, want de wet heeft een goede juridische basis”, aldus de woordvoerder.