Kritiek in Jaarrapport; Ombudsman: overheid is vaak te traag

DEN HAAG, 18 MAART. De overheid werkt vaak te traag. Eén op de drie zaken die de Nationale Ombudsman vorig jaar behandelde, had te maken met “onvoldoende voortvarendheid” van de overheid.

Dit staat in het jaarrapport van de Nationale Ombudsman, dat vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer. De Nationale Ombudsman, M. Oosting, constateert dat de behandelingsduur die overheden zichzelf toekennen de “achilleshiel bij uitstek” is.

De Nationale Ombudsman kreeg vorig jaar minder klachten dan in 1996. In totaal wendden 22.165 mensen zich vorig jaar schriftelijk of telefonisch tot de Nationale Ombudsman, tegenover 23.634 in 1996. De daling van het aantal klachten heeft zich met name voorgedaan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De ombudsman hekelt in zijn jaarrapport vooral het optreden van de waterschappen. De heffing van waterschapslasten valt onder de algemene wet inzake rijksbelastingen, die bepaalt dat binnen een jaar uitspraak moet worden gedaan op een bezwaarschrift. De ombudsman meent evenwel dat bezwaarschriften binnen drie maanden kunnen worden afgehandeld. Hij verwijst daarbij naar de belastingdienst, die sinds 1 januari vorig jaar niet al te ingewikkelde bezwaarschriften binnen zes tot tien weken afhandelt.

De ombudsman is hoopvol gestemd over de IND, onder meer verantwoordelijk voor de afhandeling van aanvragen om asiel en gezinshereniging.

Het aantal klachten over de IND daalde van 1168 in 1996 tot 764 in 1997. De IND blijft de grootste 'leverancier' van klachten: 10,6 procent van alle schriftelijke klachten ging over deze dienst.

Bijna een kwart (313) van het totale aantal rapporten dat de Ombudsman uitbracht, ging over politie en justitie. Ongeveer 100 rapporten hadden betrekking op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vaak over de arbeidsvoorziening, en 81 rapporten betroffen het ministerie van Financiën, met name de belastingdienst.