JAL: zwaar verlies door Azië

TOKIO, 18 MAART. Japan Airlines verwacht dit boekjaar een groot verlies van circa 97 miljard yen wegens een sterke daling van het aantal passagiers op de Aziatische routes en slechtlopende hotelactiviteiten. President Akira Kondo en voorzitter Sususmu Yamaji zullen wegens het verlies vroegtijdig aftreden, zo maakte Kondo zelf bekend. Nieuwe president wordt de 60-jarige directeur Isao Kaneko.