Gedachtegoed

De heer Marijnissen oogst bij velen waardering voor de gepolijste wijze waarop hij zijn gedachtegoed en dat van de Socialistische Partij uitdraagt.

Het is goed daarbij scherp in het oog te houden dat zijn denkbeelden in geen enkel opzicht afwijken van de denkbeelden van hen die meer dan een halve eeuw miljoenen mensen onder de knoet hebben gehouden.

    • H.G. Pellikaan