Coberco haalt nettowinst van 90 miljoen

ROTTERDAM, 18 MAART. Zuivelgigant Friesland Coberco Dairy Foods, per 28 december ontstaan door een fusie van vier bedrijven, heeft in 1997 pro forma een nettowinst behaald van 90 miljoen gulden op een omzet van 9,2 miljard gulden. Dat heeft het concern gisteren bekendgemaakt.

De omzet van de vier bedrijven - Friesland Dairy Foods, Coberco, de Zuid-Oost-Hoek en Twee Provinciën - steeg met ruim 3 procent tot 9,225 miljard gulden. De nettowinst steeg met 37 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat nam met 115 miljoen toe tot 302 miljoen gulden. De bijdrage van Friesland Dairy Foods was 86,6 miljoen gulden, een forse verbetering in vergelijking met de 50 miljoen nettowinst in 1996. Volgens het zuivelconcern is de neerwaartse spiraal die de zuivelmarkt de laatste jaren kenmerkte, in 1997 doorbroken. Door een toegenomen vraag uit het buitenland, met name uit Rusland, zijn onder meer de prijzen van melkpoeder en boter gestegen.

De kaasexport is voor het eerst sinds jaren gedaald. Friesland Coberco wijt dit aan de verslechterende economie in Duitsland en de exportbeperkende maatregelen (verminderde subsidies) die de Europese Unie zijn opgelegd in het kader van het wereldhandelsakkoord.

Het concern verwacht dat de fusie al dit jaar een positieve bijdrage zal leveren aan het resultaat. Voor kosten van reorganisatie die uit de fusie voortvloeien, is een voorziening getroffen van 67 miljoen gulden, waarvan 43 miljoen ten laste zal komen van de nettowinst. De fusie kost in Nederland waarschijnlijk 500 tot 700 banen, zonder gedwongen ontslagen.

De invloed van de valutacrisis in Azië bleef vorig jaar beperkt. Voor dit jaar verwacht het concern een hogere winst dan in 1997. Friesland Coberco behaalt 19 procent van zijn omzet in de regio Azië/Australië. Door noodzakelijke prijsverhogingen in een aantal Aziatische landen zal daar de omzet en de winst afnemen. In het jaar 2000 is het verwachte winstcijfer vastgelegd op 175 tot 200 miljoen gulden.

De coöperatie Friesland Coberco heeft 16.000 van de 35.000 Nederlandse melkveehouders als lid, die op jaarbasis 5,1 miljard van de in totaal elf miljard kilogram melk produceren. Tot de belangrijkste merken behoren Coberco, Friesche Vlag, Domo, Appelsientje, Cantenaar, Kollumer en Slankie. Het concern geeft 12.000 werknemers, achttien kaasfabrieken en twee melkpoederfabrieken.

De enige andere grote zuivelproducent in Nederland is Campina Melkunie.