Akkoord bij Rotterdamse havenpool

ROTTERDAM, 18 MAART. De problemen rond de Rotterdamse havenpool SHB zijn nagenoeg opgelost. Directie en ondernemingsraad van de pool (een soort uitzendbureau voor de haven) bereikten gisteren overeenstemming over flexibeler werktijden voor de 925 werknemers.

Op basis van die afspraken krijgt iedere werknemer één keer in de zes weken een zogeheten 'slingerweek'. Betrokken medewerkers dienen zo'n week dan permanent beschikbaar te zijn voor het geval zich havenwerk aandient.

Hierdoor denkt de SHB een hogere omzet te kunnen maken, waardoor gedwongen ontslagen overbodig worden. Ook hoeft niet in de lonen gesneden te worden.

Vooral deze twee punten vormden het grote struikelblok voor de leden van de vervoersbonden van FNV en CNV, die vorige maand het principe-akkoord voor een nieuwe CAO massaal hebben verworpen.

Daarna zijn de militante ondernemingsraad en de directie samen op zoek gegaan naar oplossingen om het bedrijf, dat maandelijks een miljoen gulden verlies lijdt, weer gezond te maken.

De OR en de directie hebben, sinds de aankondiging van een reorganisatie, een jaar lang voortdurend lijnrecht tegenover elkaar gestaan.

In een verklaring die ondernemingsraad en directie gisteren na afloop van hun bespreking verspreidden stellen zij dat het ernaar uitziet dat het overleg succesvol kan eindigen. Binnen enkele dagen, als nadere details zijn uitgewerkt, volgt een intentieverklaring.

Over twee weken wordt het bereikte akkoord aan het personeel voorgelegd. Als de SHB-medewerkers ermee instemmen, zal SHB-directeur Jan Schermer de vakbonden verzoeken de overeengekomen punten vast te leggen in een driejarige CAO.