Windmolens op Afsluitdijk

LEEUWARDEN, 17 MAART. In de zomer van 2000 wordt op de Afsluitdijk begonnen met de bouw van een interprovinciaal windpark. Er zullen tussen de honderd en tweehonderd windturbines worden geplaatst die een vermogen van 300 megawatt moeten leveren.

De provincies Friesland, Noord-Holland, de gemeenten Harlingen, Wûnseradiel, Wieringermeer en Wieringen besloten gisteren samen met vertegenwoordigers van de ministeries van Economische Zaken, VROM, Verkeer en Waterstaat en Defensie een project op te zetten. Eind mei wordt een convenant ondertekend.

De regionale energiebedrijven NUON (Friesland) en Energie Noord West (Noord-Holland) zijn eveneens bij het project betrokken. Het is nog niet bekend hoe de turbines worden opgesteld.