Website

In Nederland geldt het als licht onbetamelijk om te vragen wat iemand stemt. Net als inkomen behoort ook de politieke voorkeur tot de privésfeer. Wie toch wil weten wat anderen stemmen kan bij de Stemspiegel van onderzoeksbureau NIPO op de Verkiezingssite terecht. Aan de hand van eigenschappen als leeftijd, inkomen, geslacht en godsdienst wordt duidelijk wat Nederlanders stemmen. (www.verkiezingen.net)