Venezuela samen met Nederland tegen drugssmokkelaars

DEN HAAG, 17 MAART. De kustwachten van Nederland en Venezuela gaan intensief samenwerken om drugssmokkel naar de Nederlandse Antillen en Aruba tegen te gaan. Premier Kok en de Venezolaanse president R. Caldera zijn het daar gisteren in Den Haag in beginsel over eens geworden.

Caldera bracht afgelopen maandag een vriendschapsbezoek aan Nederland op uitnodiging van de Nederlandse regering.

Volgens Caldera is Venezuela noch procudent noch consument van drugs, maar wordt zijn land, het buurland van Colombia, met name gebruikt als doorvoerland voor drugs. “We zijn allebei bezorgd over de strijd tegen de drugs. Daarom zullen we de samenwerking met Nederland versterken”, aldus Caldera.

Vorig jaar is er volgens minister Voorhoeve (Nederlandse Antillen en Aruba) vijfduizend kilo cocaïne, hoofdzakelijk afkomstig uit Colombia, op de Nederlandse Antillen onderschept. Venezuela is na Colombia de grootste doorvoerhaven voor Zuid-Amerikaanse drugs naar de VS en Europa. Daarbij worden de Antillen geregeld als tussenstation gebruikt. Volgens minister Voorhoeve zijn Nederland en Venezuela het gisteren eens geworden over een concept van een verdrag dat op korte termijn tussen beide landen gesloten moet worden. “De kustwachten moeten heel praktisch met elkaar gaan samenwerken. Als er bijvoorbeeld een go fast scheepje van Colombia naar de Antillen onderweg is, zal over een weer informatie worden uitgewisseld en kan een dergelijk transport door de samenwerkende kustwachten worden onderschept”, aldus Voorhoeve.

Het is nog onduidelijk of Nederland en Venezuela ook in elkaars territoriale wateren zullen gaan controleren, omdat de Venezolanen anders dan in de traditie van het volkenrecht zichzelf meer dan twaalf mijl voor de kust toeëigenen. De komende tijd zullen juridische experts van beide landen hierover besprekingen voeren.

Caldera heeft geen harde toezeggingen gedaan aan de Nederlandse regering over het eventueel arresteren van de voormalig Surinaamse legerleider Desi Bouterse, tegen wie een internationaal opsporingsbevel wegens drugshandel van kracht is, mocht hij zich op Venezolaanse bodem begeven. “Ik heb wel het vermoeden gekregen dat ze mee zullen werken”, aldus Voorhoeve.