Top uitgesteld door ziekte Jeltsin

MOSKOU, 17 MAART. De top van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, die donderdag zou plaatshebben, is uitgesteld wegens ziekte van president Jeltsin.

Henk was de wanhoop nabij: “Pas ik een keer op de kat van de buren, gooi ik hem eerst dood, en raak ik hem daarna nog kwijt ook! Dat verhaal geloven ze nooit, ik kan niet eens een lijk laten zien als bewijs!”. Hoe hij ook dacht en redeneerde, hij kon hier geen aannemelijk verhaal van maken.