Thuiszorg (2)

Renée Braams beweert dat verzorgenden wél tijd hebben om aandacht aan bewoners te geven, maar dat ze dat niet doen omdat ze het niet kunnen. Daarom pleit ze voor hoger opgeleiden aan het bed, die hebben geleerd hoe je aandacht moet geven. Naar mijn mening valt 'aandacht geven' niet te leren. Je hebt dat in je, of niet. Iets anders is het aanleren van methodieken om met afwijkend of gestoord gedrag om te gaan. Dat is wel te leren.

Een aantal factoren die van invloed zijn op de werkdruk zijn organisatiegebonden. Daar kan een organisatie invloed op uitoefenen (bijvoorbeeld het bevorderen van de efficiëntie, verbeteren van de organisatie- en communicatiestructuur, etc.). Te hoge werkdruk kan dus ook op andere manieren worden bestreden dan alleen met meer geld voor 'meer handen aan het bed'. De grenzen van deze mogelijkheden zijn in mijn ervaring echter zo langzamerhand bereikt. Veel instellingen in de zorgsector werken inmiddels behoorlijk bedrijfsmatig. Zonder geld voor 'meer handen aan het bed' komt het verlagen van de kwaliteitsnormen dus steeds dichterbij.

    • E. Frei