THE NEW YORK REVIEW OF BOOKS

Kranten, tijdschriften en boeken staan bol van de hoera-verhalen over het wonder van de economische groei in de Verenigde Staten.

De essentie van al die verhalen is dat het toenemende gebruik van computers eindelijk een kritische grens is gepasseerd en zal leiden tot de lang verwachte nieuwe economie, zoals vice-president Gore het vorig jaar formuleerde. En het is waar: de Amerikaanse economie groeide de laatste anderhalf jaar 4 procent en de werkloosheid is met 4,7 procent de laatste 25 jaar nog nooit zo laag geweest. Veel denkers, commentatoren, en politici schrijven de economische groei toe aan de digitalisering van de samenleving.

In de New York Review of Books toetst Jeff Madrick de houdbaarheid van het digitale sprookje aan de werkelijkheid van de cijfers over productiviteit. Want arbeidsproductiviteit is de bron van de economische groei op nationaal niveau en van de nationale levensstandaard. De schrijver werkt op dit moment aan een boek over dit onderwerp. Hij vergelijkt de productiviteits-groei van de laatste jaren met de oplevingen in andere periodes. Sinds 1973 groeide de productiviteit gemiddeld met iets meer dan een procent per jaar. De groei van de laatste jaren is bij lange na niet genoeg om dat gemiddelde te verhogen. De huidige productiviteitsgroei is lager dan die tijdens de oplevingen in de jaren zeventig en tachtig.

De auteur concludeert dat het bedrijfsleven zijn investeringen in computers met 30 procent heeft verhoogd sinds de beginjaren zeventig, maar dat de groei van de productiviteit van 2,85 procent in de periode 1948-1973 in de daaropvolgende decennia tot nu toe is gedaald tot een gemiddelde van 1,1 procent. Zelfs mensen die onvoorwaardelijk geloven in de computer-revolutie moeten toegeven dat de zegeningen van de digitale snelweg eerder virtueel dan commercieel zijn. Vorig jaar gaven de Amerikaanse consumenten 43 miljard dollar uit aan winkelen per computer,en 2,4 biljoen aan het kopen in winkels en warenhuizen.

Een simpele reden waarom computers nog maar zo weinig hebben bijgedragen aan de groei van de productiviteit is volgens de auteur dat veel computercapaciteit overtollig is en weinig of niets bijdraagt aan de kwaliteitvan het werk.

De mogelijkheid om meer en sneller te kunnen rekenen, en gegevens te verzamelen heeft de kwaliteit van bijvoorbeeld economische voorspellingen niet verbeterd. Ook heeft het gebruik van wordprocessors nog niet geleid tot betere romans, kranten en tijdschriften. Je kunt overal merken dat het tijdperk van de computer is aangebroken, behalve in de groei van de productiviteit.

The New York Review of Books verschijnt per 14 dagen en is verkrijgbaar in de kiosk.

    • Herman Frijlink