Telegraaf wint slag tv-gegevens

DEN HAAG/ROTTERDAM, 17 MAART. De publieke en commerciële omroepen weigeren ten onrechte de gegevens over hun televisieprogramma's te verstrekken aan De Telegraaf. Dat blijkt uit een 'voorlopige uitspraak' van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) waarin staat dat de NOS en de Holland Media Groep (HMG) daarmee “misbruik van hun economische machtspositie” maken.

De Telegraaf wil een televisiegids uitgeven. Vorig jaar leek dat mogelijk toen in de nieuwe Mediawet het monopolie op de programmagegevens van de publieke omroep werd geschrapt. De NOS bleef echter weigeren de bestanden te verkopen en beriep zich op het auteursrecht. Daarop besloot De Telegraaf een klacht in te dienen bij de NMa.

De voorlopige uitspraak is een tegenslag voor de publieke en commerciële omroepen die hun omroepgidsen willen vrijwaren van concurrentie. De NOS en HMG kunnen de komende maanden tijdens hoorzittingen bezwaar maken tegen de voorlopige uitspraak. Uiterlijk in juni neemt de NMa een definitief besluit. Vervolgens zijn er nog diverse mogelijkheden voor beroep.

Als de Telegraaf met een eigen omroepgids op de markt kan komen, betekent dat een nieuw hoofdstuk in de concurrentie tussen de Nederlandse dagbladen. Andere uitgevers hebben al eerder te kennen gegeven dan niet achter te zullen blijven. Directeur J. Greven van de divisie landelijke dagbladen van PCM Uitgevers (NRC Handelsblad, De Volkskrant, Trouw en Algemeen Dagblad) zegt dat het bedrijf zich beraadt. Een eerder plan om voor alle vier kranten met een gezamenlijke gids te komen, is van de baan: “De hoofdredacties moeten voor hun eigen titel een beslissing nemen.”

Pagina 17: Telegraaf wil snel met tv-gids komen

De Telegraaf wil geen commentaar geven op de uitspraak en verwijst naar de editie van de eigen krant van hedenochtend onder de kop 'Weg vrij voor tv-gids Telegraaf'. Dagblad-directeur T. Boerma wil evenmin toelichting geven: “Zo houden we het een beetje spannend”. In het bewuste Telegraaf-artikel kondigt bestuurder A. Swartjes van de uitgever aan een “voorlopige voorziening” te vragen, zodat de Telegraaf met de televisiegids kan beginnen, voordat de beroepsprocedure is afgerond.