Soepeler BSE-beleid; Fiat EU voor vleesexport Noord-Ierland

BRUSSEL, 17 MAART. Noord-Ierland mag na eerder exportverbod wegens gekke-koeienziekte onder strikte voorwaarden weer rundvlees exporteren. De Raad van ministers van landbouw van de Europese Unie stemde gisteren in met voorstel hierover van landbouwcommissaris Fischler.

België en Duitsland waren tegen het voorstel, Luxemburg en Spanje onthielden zich van een oordeel.

Noord-Ierland heeft als onderdeel van het Verenigd Koninkrijk sinds april 1996 te maken gehad met een exportverbod, nadat een wetenschappelijke commissie in Engeland een maand eerder een verband had gelegd tussen de gekke-koeienziekte (BSE) en een variant van het bij mensen voorkomende syndroom van Creutzfeldt-Jakob, een hersenziekte die snel de dood tot gevolg heeft.

Engeland, Wales en Schotland hebben tot dusverre ruim 171.000 inheemse gevallen van BSE gehad, Noord-Ierland 258. Als geïmporteerde gevallen worden meegerekend, komt dat Noordierse aantal op een totaal van 1769. De staatssecretaris voor Noordierse zaken, Lord Dubs wees er gisteren in Brussel op dat 97 procent van de Noordierse runderen nooit met BSE in aanraking is geweest.

Van essentiële betekenis voor de versoepeling van het Europese beleid ten aanzien van Noord-Ierland is een gecomputeriseerd detectiesysteem, waardoor een goed oog kan worden gehouden op de gehele veestapel. Dat “Noordierse diergezondheids-computersysteem” bestaat niet in Europa, zo zei Dubs, en bestaat al sinds 1988 om uitbraken van tuberculose en brucellose onder controle te kunnen houden. Belangrijkste voordeel is dat per dier wordt bijgehouden waar het zich bevindt en waar het vandaan komt.

Hoewel de Raad van ministers van landbouw hun goedkeuring hechtten aan het voorstel over de Noordierse export, moet er nog wel eerst een inspectieteam ter plaatse gaan beoordelen of het computersysteem inderdaad adequaat werkt. België en Duitsland wilden gisteren dat eerst die bevindingen van het inspectieteam worden afgewacht.

De beperkingen houden in dat Noord-Ierland alleen ontbeend vlees mag uitvoeren van runderen die tussen drie maanden en zes jaar oud zijn en alleen van bedrijven mogen komen die aantoonbaar acht jaar lang BSE-vrij zijn geweest. De Britse minister van landbouw, Cunningham noemde het besluit gisteren een eerste stap naar de geleidelijke opheffing van de exportboycot, zoals afgelopen zomer ook op een Europese top in Florence is overeengekomen.

Maar een versoepeling zoals nu aan Noord-Ierland is toegestaan zit er voor de andere Britten vooralsnog niet in. Elders in het Verenigd Koninkrijk wordt een computersysteem naar Noordiers voorbeeld opgezet, maar dat kan voor 1 januari volgend jaar nog niet operationeel zijn.

Bovendien hebben de 27.000 Noordierse rundveehouders hun dieren altijd gevoed met uitsluitend gras, terwijl elders in het Verenigd Koninkrijk altijd is gevoerd met meel waarin kadavers van dode runderen vermalen waren. Deze wijze van bijvoederen wordt gezien als een risico bij verspreiding van BSE.

Tot de boycot twee jaar geleden werd ingesteld werd 80 procent van het Noordierse rundvlees geëxporteerd. Daar was in 1995 nog een bedrag van 411 miljoen pond mee gemoeid. Lord Dubs waarschuwde de Noordierse vleesindustrie voor al te veel optimisme. “De consumptie van rundvlees is in de meeste Europese lidstaten fors gedaald.”