Sociaal overleg EU vast

BRUSSEL, 17 MAART. De Europese Commissie betreurt het besluit van de Europese werkgeversorganisatie (UNICE) niet te onderhandelen over een inspraakregeling voor werknemers. “Dit betekent een ernstige tegenslag voor de sociale dialoog”, verklaarde voorzitter Santer gisteren.

De Commissie meent dat deze houding het onderhandelingsproces tussen werkgevers en werknemers op Europees niveau in gevaar kan brengen. Ze wil daarom binnen afzienbare tijd een minitop beleggen om de sociale dialoog veilig te stellen. Deze dialoog heeft al zijn vruchten afgeworpen en geleid tot Europese regelingen over ouderschapsverlof en deeltijdwerk.

Commissaris Flynn (Sociale Zaken) waarschuwde dat Brussel nu zelf met Europese wetgeving zal komen over de verplichting van werkgevers om hun werknemers te informeren en raadplegen. “Bij gebrek aan onderhandelingen zal ik de Commissie binnenkort voorstellen doen om de basisprincipes voor informatie en raadpleging in de hele EU veilig te stellen.”

Volgens Flynn is slechts een kleine groep bij UNICE aangesloten werkgeversorganisaties dwars gaan liggen. Maar UNICE-voorzitter Perigot liet weten dat de werkgeversfederaties “vrijwel unaniem” vinden dat de Europese Unie zich niet met deze kwestie moet bemoeien. “Doeltreffende informatie en raadpleging van werknemers horen bij een goed management. De manier waarop dit is georganiseerd in puur nationale bedrijven, is een zaak van onderhandelingen op plaatselijk niveau”, oordeelt de Europese werkgeversclub. Voor bedrijven die in meer Europese landen zijn vertegenwoordigd, gelden al richtlijnen, onderstreept UNICE. (ANP)