'RTL moet serieus nieuws houden'

ROTTERDAM, 17 MAART. RTL Nieuws moet een serieuze nieuwsrubriek blijven. Dat heeft president-directeur P. Porsius van de Holland Media Groep (HMG), eigenaar van de tv-stations RTL4, RTL5 en Veronica, gisteren gezegd. Hij verwees daarbij naar succesvolle actualiteitenbrubrieken als Netwerk die ook voor adverteerders interessant zijn.

Porsius zei dit in een gesprek met de redactieraad van het RTL Nieuws. De directeur bleef bij zijn standpunt dat gedwongen ontslagen bij RTL Nieuws noodzakelijk zijn. Vice-voorzitter J. Stalenburg van de ondernemingsraad noemt de uitspraken van Porsius “een positief signaal”. Bij de redactie van het RTL Nieuws was grote onrust ontstaan over berichten dat Porsius zeer fors zou willen bezuinigen, onder andere door het net van buitenlandse correspondenten op te heffen. Porsius heeft nu duidelijk gemaakt de buitenlandverslaggeving als integraal onderdeel van het nieuws te beschouwen. Hij ziet echter meer in 'vliegende keeps' dan in een duur correspondentennetwerk. “We zijn bang dat we door de bezuinigingen de flexibiliteit kwijtraken om goed in te spelen op het nieuws”, zegt voorzitter M. Spijker van de redactieraad.

Onduidelijk is nog hoeveel ontslagen Porsius noodzakelijk acht bij RTL Nieuws. Evenals andere managers van HMG moet hoofdredacteur R. Rensen nu een aantal scenario's voor kostenbesparingen ontwikkelen. Begin april moeten die scenario's volgens ingewijden zijn afgerond. Porsius wil eerst in mei de reorganisatie bij een aantal stafafdelingen doorvoeren. Pas daarna zal in september het nieuws aan bod komen. Voor het facilitair bedrijf wordt de optie onderzocht om dit deel van HMG af te stoten en mogelijk te laten fuseren met het NOB, het facilitair bedrijf van de NOS. Porsius kondigde vrijdag aan dat per bedrijfsonderdeel plannen worden ontwikkeld voor de reorganisatie.

Ondernemingsraad, vakbonden en redactieraad eisen dat Porsius eerst een 'totaalplan' bekendmaakt over HMG. Als zo'n totaalvisie ontbreekt, wil de ondernemingsraad geen advies uitbrengen over de reorganisatieplannen voor de verschillende afdelingen van het bedrijf.