Pensioenfondsen richten stichting op

Acht van de grootste Nederlandse pensioenfondsen hebben een stichting opgericht die onderzoek gaat doen en advies geeft op het gebied van adequaat en transparant ondernemingsbestuur en toezicht daarop door commissarissen.

Deze stichting corporate governance, waarvan de oprichting al maanden in de pen zat, is de reactie van de grote pensioenfondsen op de veertig aanbevelingen van de commissie Peters voor intensievere bemoeienis van aandeelhouders bij strategie en bestuur van beursgenoteerde ondernemingen.

De acht fondsen vertegenwoordigen meer dan 400 miljard gulden belegd vermogen, dat is ruim de helft van het vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen. Tegen de verwachting in, is directeur drs. D. Snijders van het Philips Pensioenfonds niet de voorzitter van het bestuur van de stichting corporate governance geworden, maar mr. P. de Koning, directeur van het Spoorwegpensioenfonds. Het Philips Pensioenfonds is in opspraak geraakt in het beursfraudeschandaal door verdenkingen tegen het inmiddels ontslagen hoofd beleggingen. De oprichters van de stichting zijn verder ABP, PGGM, Pensioenfonds KPN en de pensioenfondsen van KLM, Shell en Unilever.

De stichting vindt dat het resultaat van corporate governance moet zijn dat “alle partijen die bij een onderneming betrokken zijn een evenwichtige invloed krijgen op de koers die zij vaart. Als uitgangspunt geldt dat bestuurders en commissarissen bereid moeten zijn tegenover de aandeelhouders verantwoording af te leggen over het beleid.”

    • Menno Tamminga