Optiebeurs krijgt les in net gedrag

AMSTERDAM, 17 MAART. Beursbedrijf Amsterdam Exchanges (AEX) probeert met de vandaag gestarte campagne 'Glazen Huis' de reputatie van optiehandelaren bij het grote publiek bij te stellen. Om ervoor te zorgen dat het imago van betamelijkheid ook past bij de werkelijkheid heeft AEX tien gedragsregels opgesteld, waaronder een verbod op vloeken, alcoholgebruik, vernieling, discriminatie, ongewenst fysiek contact en ander onbetamelijk gedrag, zoals het joelen naar bezoekers op de galerij.

De regels golden al langer, maar zijn nu voor het eerst op schrift gesteld.

Wie de regels overtreedt krijgt een boete van 1.000 gulden. Als de handelaar de boete niet wil betalen of anderszins de straf aanvecht maakt het beursbestuur de zaak aanhangig bij de interne tuchtcommissie. Deze kan in het uiterste geval overgaan tot schorsing.

Onder het motto 'meer blauw op de beurs' heeft AEX drie controleurs (Trading Floor Officials) aangesteld die het wangedrag op de vloer moeten bestraffen. Dat was nodig omdat de situatie op de vloer steeds onoverzichtelijker werd. De toenemende orderstroom zorgde voor meer handelaren op een toch al overvolle vloer.

De tien regels zijn opgesteld door een projectgroep van floor brokers en market makers (handelaren) op de optiebeurs en zijn afgedrukt op een poster naast Kuifje-achtige tekeningen van illustrator Theo van den Boogaard.

“Er bestaat het beeld van snelle jongens met grote bekken,” zegt optiebeursdirecteur R.F. de Soet. “Men vergeet wel eens dat het hier gaat om zeer weldenkende, hoogopgeleide jongelui.” Desondanks vindt De Soet dat de gedrukte verordening met huisregels op zijn plaats is. Niet dat de 800 handelaren massaal in de fout gingen. Vorig jaar werden er circa 40 bestraft met een lichte boete. De handelaren ergerden zich vooral aan het fysieke geweld zoals het trekken, duwen en rennen op de overvolle beursvloer.

Begin oktober krijgen de handelaren meer ruimte. Dan verhuist de optiebeurs van het Rokin naar wat nu nog de vloer van de effectenbeurs is aan het Beursplein. De aandelen- en obligatiehandel wordt begin juni verplaatst naar een andere etage binnen het beursgebouw.

Eind vorig jaar werd de instroom van market makers op de optiebeurs bevroren bij gebrek aan ruimte. Omdat de stop na de verhuizing wordt opgeheven verwacht AEX dat het aantal optiehandelaren in oktober direct zal groeien naar ongeveer 1000. De handel in opties neemt nog steeds toe. Eind april, als alle optiecontracten expireren, haalt de optiebeurs zeer waarschijnlijk een omzetrecord, waarmee het record van 1997 wordt gebroken.

Door meer werkzaamheden op de vloer te automatiseren hoopt De Soet dat het handelssysteem niet meer als vroeger “kraakt en piept”. Vorig jaar dreigde het handelssysteem plat gelegd te worden door de orderhausse van particuliere beleggers.