Nog 649 nachtjes

Op 650 DAGEN voor het jaar 2000 voert de Tweede Kamer morgen overleg over het millenniumprobleem. Dit houdt in dat computers die met tweecijferige jaartallen rekenen - en die zijn er veel - de aanduiding 00 (2000) interpreteren als een jaartal eerder dan 99 (1999). Hierdoor kunnen computersystemen vastlopen of op hol slaan. Het millenniumprobleem bedreigt gelijkelijk factureringssystemen en elektronische post, apparaten op de intensive care en diepvriezers.

Vele miljoenen regels computertaal en miljoenen chips moeten worden geïnventariseerd, nagekeken en aangepast. En 2000-projecten kunnen niet over de deadline worden getild, zoals in de automatisering niet ongebruikelijk is. Het millenniumprobleem kan zich integendeel al voor de eeuwwisseling doen gevoelen, want nu al worden er data in het jaar 2000 gereserveerd.

De tijd begint te dringen. Premier Kok heeft volgens het dagblad The Independent bij zijn Britse collega Blair als voorzitter van de Europese Unie aangedrongen op een speciale rondetafelconferentie in mei. “De ketting is zo sterk als de zwakste schakel”, waarschuwde hij.

Dat geldt niet alleen internationaal maar ook in eigen land. Op initiatief van de overheid is een Millennium Platform opgericht onder voorzitterschap van de voormalige Philips-president Timmer. Dit staat primair in het teken van “bewustmaking”. Voorop staat volgens het kabinet dat iedere organisatie afzonderlijk verantwoordelijk is voor haar eigen functioneren en dus voor een tijdige aanpassing van haar eigen systemen.

HET IS ECHTER een veeg teken dat alleen het inventariseren van de millenniumproblemen bij de overheid al direct op achterstand is gekomen. Intussen gaan overheidsdiensten lustig verder met het op stapel zetten van nog weer nieuwe computersystemen die de inhaalslag alleen maar moeilijker maken. Een millenniumkeurmerk voor nieuwe IT (informatietechnologie) stuit op weerstand bij de industrie. IT-talent haalt volgens het vakblad Computable ook een beetje zijn neus op voor het minutieuze napluizen van computersystemen op millenniumproblemen.

Insiders spreken echter al van rampenscenario's (eerst de intensive care, de medische registratie komt later wel) en het afkondigen van een investeringsstop voor nieuwe IT-systemen van de overheid. Zo'n schokeffect zou in elk geval nuttig kunnen zijn voor een gezond besef van de mate waarin de samenleving zich afhankelijk heeft gemaakt van informatietechnologie - en dus haar kwetsbaarheid.